Ons kinderteam biedt hulp aan (gezinnen van) kinderen van 0 t.e.m. 5 jaar oud.

Onze werking

Ons kinderteam is er voor baby’s, peuters, kleuters en hun ouders/verzorgers. We zijn een multidisciplinair team met psychologen, psychotherapeuten en een kinderpsychiater, en worden ondersteund door een logopediste en maatschappelijk werker.

Ouders/verzorgers kunnen bij ons terecht met problemen die ze ervaren in de relatie met hun kind en/of zorgen omtrent de ontwikkeling of het gedrag van hun kind, bv eten, slapen, emoties, gedrag, contactname, taal, spel,…

Elk kind is uniek en ontwikkelt zich in nauwe wisselwerking met zijn unieke omgeving. In onze werking besteden we aandacht aan kind én omgeving en stellen we de relatie tussen het kind en zijn  ouders/verzorgers heel centraal. Een goede afstemming in de relatie tussen het heel jonge kind en zijn verzorgers is belangrijk voor de ontwikkeling van onder meer de regulatie van gedrag en emoties. Dit werkt beschermend bij de mogelijke ontwikkeling van psychopathologie.

We starten altijd vanuit een vraag naar begeleiding/behandeling. We maken een eerste inschatting van de ontwikkeling van het kind in relatie tot zijn verzorgers en bekijken zowel wat goed loopt alsook welke zorgen en vragen er zijn thuis, in de crèche, op school,… Soms is op basis van deze verkennende sessies voldoende helder welke behandeling er op dit moment meest aangewezen is. In andere gevallen is er eerst uitgebreider onderzoek nodig, bijvoorbeeld aanvullende gesprekken over de ontwikkeling, spelobservaties, observatie op school of in de crèche, gezinsgesprekken of –observaties, (neuro)psychologisch onderzoek, logopedisch onderzoek, kinderpsychiatrisch onderzoek,…

Ons aanbod aan behandelmogelijkheden bevat onder meer: ouder-kindbehandeling, speltherapie, ouderbegeleiding, gezinstherapie, medicamenteuze behandeling, psycho-educatie en opvoedingsondersteuning (als onderdeel van een breder behandelplan), …

Projecten

  • Moeder-baby consult
    Een zwangerschap geeft aanzet tot een bijzondere en unieke fase in het leven van prille ouders. Ouders worden daarbij onvermijdelijk geconfronteerd met vragen en onzekerheden. Wanneer psychologische moeilijkheden echter het welzijn van ouder en baby in de weg staan of wanneer hierdoor de relatie tussen ouder en kind onder druk komt te staan, kunnen ouder en kind aangemeld worden voor een moeder-baby consult. Dit betreft een specifieke samenwerking tussen een volwassenen- en kinderteam van CGG VAGGA waarbij gelijklopend aan de individuele hulpvraag van de ouder èn aan de ouder-kindrelatie gewerkt kan worden.
    Meer info vind je in de folder.