Het jongvolwassenenteam van VAGGA is er voor mensen tussen 17 en 24 jaar met ernstige psychische of psychiatrische problemen. (max. leeftijd bij instroom is 23 jaar en 8 maanden)

Wat is er eigen aan de jongvolwassenenheid?

De jongvolwassenheid is een ontwikkelingsfase tussen de adolescentie en het volwassen leven. Deze periode kenmerkt zich door vele belangrijke keuzes en veranderingen die de volwassen identiteit zullen gaan bepalen. Dit is tegelijkertijd opwindend en beangstigend. Vaak is het een periode van experiment. Belangrijke thema’s die tijdens deze levensfase aan bod kunnen komen zijn:

  • Toenemende zelfstandigheid
  • Belangrijke levensvragen (o.a. rond identiteit en afkomst, plaats tegenover de ander)
  • Intieme relaties worden steeds belangrijker
  • Al dan niet beantwoorden aan maatschappelijke verwachtingen
  • Zichtbaar worden van eventuele gezinsproblematiek 

Het basisidee van dit team: “de klei is nog niet hard”. Dit houdt ook in dat er best zeer voorzichtig wordt omgesprongen met bepalende diagnostische labels.   

Wat heeft ons team te bieden?

Het jongvolwassenenteam van VAGGA biedt psychotherapeutische en psychiatrische hulp aan mensen tussen en 17 en 24 jaar. Deze hulp bestaat uit gesprekken, met een maximum frequentie van 1 per week. De gesprekken zijn individueel of in groep. Het team richt zich op alle problematieken waarvoor gespecialiseerde zorg van een multidisciplinair team nodig is.

Samenvattend kunnen we stellen dat therapie van jongvolwassenen steeds 2 peilers heeft: omgaan met de aangebrachte problematiek en omgaan met de jongvolwassen ontwikkelingsfase. Belangrijk daarbij is dat we het eerste steeds kunnen zien in de context van het tweede.

  • Zoek je hulp rond je alcohol- of ander druggebruik?
  • Heb je een hulpvraag rond gamen?
  • Word je verwezen door politie of justitie?