CGG Vagga zoekt voor haar locaties Boomgaardstraat en Belgiëlei in Antwerpen halftijdse administratieve medewerkers in een vervangingscontract voor 10 maanden (tijdskrediet) en twee halftijdsen in een vervangingscontract van een aantal maanden (vervanging ziekteverlof). 

Taakinhoud

U bent verantwoordelijk voor:

  • Het onthaal van cliënten en verwijzers, zowel telefonisch als aan de balie.
  • De administratieve ondersteuning van de werking: zowel algemene als cliëntenadministratie, dossierbeheer, verslaggeving, personeelsadministratie, kasbeheer, … 

Profiel

Wij verwachten van u:

  • Minimaal een diploma secundair onderwijs. Bijkomende opleiding rond administratie, bv. “medical office management” of relevante ervaring m.b.t. administratie is noodzakelijk.
  • Zowel zelfstandig kunnen werken als in teamverband, initiatief durven nemen, verantwoordelijkheidszin, nauwgezetheid, discretie, cliëntvriendelijkheid, flexibiliteit en stressbestendigheid.
  • Met een open geest een bijdrage leveren aan de voortdurend evoluerende organisatie van VAGGA.
  • PC-ervaring: Word, Excel, Outlook en Internet.
  • Talenkennis: Nederlands (zeer goed), Frans (basis), Engels (basis). Telefonisch en aan de balie kunnen converseren in een 2de of 3de taal is een sterkte.  
  • Bereidheid tot avondwerk (eens per week tot 20u in een vast uurrooster). Woensdagen horen standaard tot het werkrooster. 

CGG Vagga biedt

  • Halftijds vervangingscontract tot 30/9/20 en halftijdse vervangingscontracten van kortere duur bezoldigd volgens het barema 1.39  van de CGG (PC 331) (Indiensttreding zo snel mogelijk). Of deel uitmaken van een werfreserve voor langer durende vervangingen op de secretariaten van CGG VAGGA in een vervangings- of tijdelijk contract, bezoldigd volgens dezelfde voorwaarden.  
  • Een veelzijdige functie en uitdagingen op professioneel vlak in een sterke organisatie in een boeiend werkveld. 

Info

Sollicitaties, vergezeld van een CV tot uiterlijk 01/03/2020 per mail gericht aan sollicitatie@vagga.be. Vermeld in het onderwerp: “Vacature administratief medewerker CGG VAGGA”
 
Voor informatie kan u terecht bij Dirk Meeus, 03/256 91 20 of dirk.meeus@vagga.be.
 
Kandidaten die in aanmerking komen, worden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. Wie 14 dagen na afsluitdatum van de periode voor kandidatuurstelling geen bericht ontving, werd niet weerhouden.