CGG VAGGA werkt aan de geestelijke gezondheidszorg van kinderen, jongeren en volwassenen met ernstige psychische problemen of stoornissen, en hun omgeving. VAGGA is een tweedelijnsvoorziening en biedt gespecialiseerde, ambulante behandeling. Onze teams zijn multidisciplinair samengesteld en werken multimethodisch.

CGG VAGGA heeft gewerkt met enkele organisaties op de eerste lijn samen om in een eerstelijns psychologische functie te voorzien. Deze functie focust op (vroeg)detectie van psychische problemen, vroege interventie, kortdurende psychotherapie of psychologische begeleiding en deskundigheidsbevordering van de eerste lijn rond psychische problematiek.

Momenteel zijn we op zoek naar een klinisch psycholoog voor de uitvoering van de eerstelijns psychologische functie (ELPF) voor en in OCMW Mortsel én in het gemeentelijk samenwerkingsverband ZORA Werkt.

Taakinhoud

Wat is de kernopdracht?

- Screening, diagnostiek, indicatiestelling en kortdurende behandeling van cliënten met ernstige geestelijke gezondheidsproblemen in het OCMW.

- Toeleiding naar gepaste (vervolg)zorg in geestelijke gezondheidszorg.

- Deskundigheidsbevordering van je collega’s op de eerste lijn d.m.v. deelname aan de multidisciplinaire patiëntenbespreking, intervisie, casusbespreking …

Wat zijn bijkomende taken?

- Contacten onderhouden met andere hulpverleners en verwijzers.

- Schriftelijke en mondelinge verslaggeving.

- Registratie van cliëntgegevens en activiteiten (EPD).

- Mee vormgeven van, en participatie aan de teamwerking ELPF in Vagga.

Profiel

Word jij onze nieuwe collega? Dan voldoe je aan dit profiel:

Je hebt een master (of licentiaat) in de klinische psychologie.

Je hebt grondige kennis van psychopathologie en psychodiagnostiek.

Je volgde een psychotherapieopleiding, hebt deze aangevat of bent in ieder geval bereid deze te volgen.

Je hebt interesse of opleiding in kortdurende behandeltechnieken, motivationele gespreksvoering, vroegdetectie en -interventie.

Je kan zelfstandig werken en verantwoordelijkheid nemen over jouw dossiers. Je bent een sterke teamspeler die draagt bij aan de samenwerking binnen onze multidisciplinaire teams.

Kennis van de sociale kaart is een meerwaarde.

Je hebt er zin in om te werken met een cultureel diverse en maatschappelijk kwetsbare  patiëntenpopulatie en je bent bereid om met tolken te werken.

Je ben bereid tot avondwerk (1 avond per week tot 20u).

CGG Vagga biedt

VAGGA heeft heel wat in de aanbieding:

Je krijgt twee halftijdse contracten van onbepaalde duur met verwijzing naar beide samenwerkingsovereenkomsten met de partners.

Startdatum is vanaf 1/1/2024.

De bezoldiging verloopt volgens de IF.IC-barema’s van de CGG (PC 331) met extralegale voordelen.

Een veelzijdige functie en uitdagingen op professioneel vlak, een divers cliënteel met uiteenlopende problematieken in een uitdagende samenwerkingscontext.

Plaats tewerkstelling: OCMW Mortsel, Meerminne 6, 2640 Mortsel.

Info

Bij aanwerving verwachten we:

Een afschrift van uw diploma.

Een afschrift van uw visum als klinisch psycholoog en uw erkenningsnummer

Een uittreksel uit het strafregister – model 2.

Hoe solliciteren?

We verwachten jouw motivatiebrief en CV digitaal uiterlijk op 12/11/2023 op sollicitatie@vagga.be. Vermeld in je mail onderwerp “eerstelijnspsycholoog OCMW Mortsel/ZORA werkt”

Voor informatie kan je terecht bij Dirk Meeus, 03/256 91 10 of dirk.meeus@vagga.be.

Kandidaten die in aanmerking komen, worden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek.

Wie 14 dagen na het afsluiten van de periode van kandidatuurstelling geen bericht ontving, werd niet weerhouden.