CGG VAGGA is op zoek naar een enthousiast, autonoom en gedreven persoon om de ‘brug’ te slaan tussen de leefwereld van de jongeren en de (gespecialiseerde) hulpverlening, in een halftijds contract, met geleidelijke uitbreiding tot 80% VTE.

Taakinhoud

1 Gezin 1 Plan

1 Gezin 1 Plan is een samenwerkingsverband van 19 partners uit de gezins- en jeugdhulp uit de regio stad Antwerpen, Schoten, Stabroek en Wommelgem. Door middel van 7 intersectorale teams biedt 1 Gezin 1 Plan snel inschakelbare en dichtbije wijkgerichte hulp aan gezinnen met kinderen en jongeren (van 0 tot 25 jaar) en zwangere vrouwen en hun partners met zorgnoden.

Samen met het gezin gaat 1G1P op zoek naar de gepaste ondersteuning op maat die het gezin nodig heeft om haar leven op een duurzame manier terug op de rails te krijgen. Daarvoor doen ze beroep op mensen die dichtbij het gezin staan, maar ook op professionals.

Daarnaast biedt 1G1P ook gratis een kortdurende psychologische ondersteuning voor kinderen en jongeren met (psycho)sociale hulpvragen, en waar nodig of gewenst verwijzen ze warm door naar vervolgondersteuning. De eerstelijnspsycholoog (ELP) is een medewerker van CGG Vagga die werkt in het intersectorale samenwerkingsverband.

Brugfunctie

Vanuit het regieoverleg van de jeugdwerkers ontvangen we duidelijke en dringende signalen over de grote drempels die jongeren ondervinden om de weg naar de eerstelijnspsycholoog te vinden. Ze hebben een aantal drempels in kaart gebracht waaruit blijkt dat de toegankelijkheid naar de ELP nog niet voldoende is. De jongeren die jeugdwerkers bereiken kampen vaak met een andere leefwereld en diverse referentiekaders m.b.t. diversiteit. Deze groepen sluiten niet zo makkelijk aan via de ‘klassieke’ manier. Ze geven aan dat de reguliere hulpverlening vaak niet afgestemd is op hen. Vaak kunnen ze thuis ook niet terecht met specifieke problemen waar ze mee zitten. De medewerkers zitten zelf ook met veel vragen. Als ze jongeren doorverwijzen, sluit het aanbod dan aan op die jongeren of worden ze eerder afgeschrikt?

Jongeren ervaren meer gespecialiseerde hulpverlening als ‘ver van hun bed’ en niet bij hun leefwereld horend. Daardoor blijven ze ‘hangen’ bij een vertrouwensfiguur in de jeugdorganisatie waar ze bij horen.

Wanneer de hulpverlening dichter zou komen naar de leefwereld van de jongeren, kan dit een opening betekenen tot het opbouwen van vertrouwen en het zetten van de stap naar de hulp aangeboden door deze hulpverlenende dienst.

CGG VAGGA is op zoek naar een enthousiast, autonoom en gedreven persoon om de ‘brug’ te slaan tussen de leefwereld van de jongeren en de (gespecialiseerde) hulpverlening.

Ben jij op zoek naar een zinvolle, uitdagende job en heb je een hart voor jongeren met een psychische kwetsbaarheid,  dan word jij mogelijks onze nieuwe collega.

Verantwoordelijkheden

 • Je werkt een nieuw aanbod van groepssessies uit voor jongeren van 12 tot 17 jaar, dat aansluit bij hun interesses in samenwerking en in co-creatie met de betrokken jeugdwerkers alsook met de huistherapeut van STA-AN.
 • Je legt, vanuit de werking van het jeugdwerk en STA-AN, de link met het individuele ELP aanbod van 1G1P en werkt mee aan het verlagen van de drempels voor deze jongeren.
 • Je hebt zicht op de werking en connecteert met de teams van de betrokken jeugdhuizen en met de werking van 1G1P Groot Antwerpen.
 • Je slaat de brug tussen de jeugdhuizen en STA-AN én 1G1P Groot Antwerpen, om een sterke connectie en nauwe samenwerking tussen beide partijen te installeren en bestendigen voor het ELP- luik.
 • Aan de hand van concrete vragen probeer je de wederzijdse verwachtingen van af te toetsen en zuiver te krijgen. Dit overleg is als een leerproces om naar elkaar toe te groeien, de verwachtingen  en de samenwerking te verfijnen en te verdiepen, welke hulpvragen kunnen bij de ELP’er 1G1P terecht …
 • Je werkt versterkend naar de medewerkers binnen de jeugdhuizen en STA-AN toe, zodat ze voeling krijgen met de ELP 1G1P Groot Antwerpen én gezinnen en jongeren warm kunnen toeleiden naar gepaste hulp op maat van de jongere en het gezin.
 • Je neemt deel aan de projectgroep voor de ELP groepssessies en je rapporteert over je acties.
 • Je draagt bij tot het formuleren van beleidsaanbevelingen.
 • Je neemt sporadisch deel aan het teamoverleg van de 1G1P-ELP’ers.

Profiel

Vaardigheden en competenties

 • Je bent maatschappelijk geëngageerd, je werkt cultuursensitief en je hebt interesse in de leefwereld van jongeren.
 • Je hebt een hart voor kwetsbare jongeren en hun gezinnen.
 • Je hebt kennis van mentale en psychische problemen en je kan deze detecteren.
 • Je hebt kennis van en ervaring met psycho-educatie en werken met groepen.
 • Je hebt ervaring met kortdurend, krachtgericht en doelgericht werken met jongeren.
 • Je kunt op een creatieve/actieve/speelse manier psyco-educatie brengen, afgestemd op de leefwereld van jongeren.
 • Je pioniert graag, je hebt zin voor initiatief en je bent pro- actief.
 • Je legt gemakkelijk contacten en bent een goede netwerker.
 • Je communiceert gepast en je hebt rapportagevaardigheden.
 • Je ziet het grotere geheel en bent ruimdenkend.
 • Je bent flexibel, efficiënt en autonoom.

Diploma

 • Je hebt een master- of bachelordiploma in een psychologische, pedagogisch of een sociale richting.

CGG Vagga biedt

 • Een halftijds contract, indiensttreding zo snel als mogelijk, met geleidelijke uitbreiding van de uren tot 80% VTE.
 • Bezoldiging volgens de IF.IC- barema’s van de CGG met extra legale voordelen.
 • Een veelzijdige functie met uitdagingen op professioneel vlak met een divers cliënteel met uiteenlopende problematieken.

Info

Hoe solliciteren?

We verwachten jouw motivatiebrief en CV uiterlijk op 13 juli 2022 op sollicitaties@vagga.be. Vermeld als onderwerp “brugfunctie 1G1P”.