Het Categoriale Verslavingsteam Volwassenen zoekt halftijds (19u) een ervaringsdekundige.

Taakinhoud

CGG VAGGA werkt aan de geestelijke gezondheidszorg van kinderen, jongeren, volwassenen met ernstige psychische problemen of stoornissen en hun omgeving. Vagga is een tweedelijnsvoorziening en werkt bij voorkeur op verwijzing. We bieden gespecialiseerde, ambulante behandeling. Onze teams zijn multidisciplinair samengesteld en werken multimethodisch.

De afdeling Categoriale zorg biedt zorg cliënten die naast hun ernstige psychische problematiek ook een verslavingsproblematiek hebben, of een probleem met interpersoonlijk grensoverschrijdend gedrag (al dan niet door justitie doorverwezen). Daarnaast hebben we ook een team Verslavingspreventie dat ouders, organisaties en lokale besturen ondersteunt in het omgaan met alcohol en andere drugs, gokken en gamen. Meer info kan je vinden op www.vagga.be.

Het is de bedoeling dat de ervaringswerker:

 • Gesprekken met cliënten, zowel individueel als in groep, om een bijdrage te leveren in hun herstelproces. Groepswerk doe je steeds in duo met andere collega uit het team.
 • Ondersteuning van de behandeltrajecten van cliënten. Je neemt deel aan het cliëntoverleg waar je zorgt voor de inbreng van de herstelvisie, mogelijke zaken vanuit cliëntperspectief die we over het hoofd zien …
 • Ondersteuning van het multidisciplinaire behandelteam. Als ervaringsdeskundige heb je een unieke kennis en ervaring die je op een constructief kritische manier inbrengt om de kwaliteit van ons behandelaanbod te bevorderen.Dit enerzijds voor het team verslavingszorg, maar waar mogelijk ook breder voor de afdeling Categoriale Zorg.

Concreet betekent dat:

Op cliëntniveau:

 • Aanspreekpunt voor cliënten of hun omgeving.
 • Individuele gesprekken met cliënten en/ of hun omgeving en groepsbegeleiding in duo met een collega uit het team
 • Ondersteunen van de cliënt bij zijn individueel herstelproces en maatschappelijke participatie. Bieden van hoop en kracht.

Op teamniveau:

 • Het onder de aandacht houden van cliëntperspectief tijdens cliëntoverleg
 • Mee ontwikkelen van het behandelaanbod en de samenwerkingsverbanden vanuit je insteek van ervaringswerker
 • Je legt op termijn ook verbinding met de andere teams van de afdeling Categoriale Zorg en bekijkt waar ondersteuning mogelijk is

Op beleidsniveau:

 • Je denk mee na over beleidsmatige aspecten in het CGG waarin het perspectief van een ervaringsdeskundig nuttig kan zijn. Enkele voorbeelden; voor- en nadelen van invoeren van een administratieve bijdrage bij cliënten die zonder verwittigen niet komen opdagen op hun afspraak, wat kan er beter in onze instroomprocedure, …
 • Proactief en/of op vraag, in samenwerking met beleidsmedewerkers en directie

Bijkomende taken:

 • Verslaggeving (schriftelijk en mondeling)
 • Registratie van cliëntgegevens en activiteiten
 • Participatie aan de algemene werking van het team en de afdeling

Profiel

 • Je hebt ervaring met psychische kwetsbaarheid en afhankelijkheid
 • Je bent voldoende gevorderd met je eigen herstelproces en kunt anderen hierdoor inspireren en hoop geven dat herstellen mogelijk is.
 • Je hebt een doorleefde kennis van de herstelvisie, de principes van participatie en ervaringsdeskundigheid. Daartoe volgde je een vormingstraject rond ervaringsdeskundigheid (of je bent deze vorming aan het volgen).
 • Je hebt een gezonde houding in afstand en nabijheid
 • Je bent een “frisdenker”. Je kan het bestaande in vraag stellen en daarnaast frisse en vernieuwende ideeën aanbrengen om de actuele werking en organisatie te verbeteren.
 • Je beschikt over sterke communicatieve vaardigheden
 • Je hanteert een constructief kritische basishouding
 • Je bent respectvol en betrouwbaar, integer, enthousiast en creatief in het uitvoeren van je job
 • Je neemt verantwoordelijkheid op, kan zelfstandig handelen en hebt de nodige aandacht voor samenwerking in het team

CGG Vagga biedt

 • Een boeiende uitdaging en pioniersrol binnen een dynamische omgeving.
 • De nodige omkadering om te leren en te groeien in de rol en functie.
 • Ruimte voor intervisie, ondersteuning door (en netwerking met) collega-ervaringsdeskundigen in de SaRA-regio.
 • Gedragenheid door en samenwerking met een geëngageerd team.
 • Contract bepaalde duur (voor 1 jaar, met mogelijkheid tot verlenging) voor 19 uren/week.
 • Verloning binnen IF-IC barema CGG PC 331.
 • Uurrooster wordt in overleg vastgelegd.

Plaats tewerkstelling: Boomgaardstraat 7, 2018 Antwerpen

Info

Bij aanwerving verwachten we:  

 • Een afschrift van uw diploma.
 • Certificaat van het gevolgde vormingstraject ervaringsdeskundigheid indien van toepassing.
 • Uittreksel uit strafregister – model 2.

Voor meer informatie kan je terecht bij Sara De Meyer of 03/256.91.40.

Uw motivatiebrief, vergezeld van uw curriculum vitae, wordt zo snel mogelijk en uiterlijk op 26/02/2023 verwacht via het mailadres sara.demeyer@vagga.be met vermelding “Ervaringswerker categoriale zorg”.

Kandidaten die in aanmerking komen, worden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. Indien u binnen de 2 weken na het afsluiten van de vacature niets vernomen heeft, betekent dit dat u voor deze vacature niet weerhouden bent.