Ter versterking van het categoriale team Interpersoonlijk Grensoverschrijdend Gedrag zijn we op zoek naar een ervaringsdeskundige in de geestelijke gezondheidszorg voor een deeltijdse tewerkstelling van 19u (contract onbepaalde duur).

Taakinhoud

We zijn specifiek naar iemand op zoek met ervaring met een interneringsstatuut. Deze tewerkstelling wordt gefinancierd met projectmiddelen “Zorg aan geïnterneerden” vanuit de Federale Overheid (FOD Volksgezondheid) en kadert in een nieuw project dat Vagga vorm geeft samen met Bethanië en Multiversum.

Samen met je collega’s hulpverleners zal je werken met cliënten met een interneringsstatuut op onze vestiging in de Boomgaardstraat, individuele sessies en groep sessies. Indien je hiervoor interesse hebt, kan je ook werken met gedetineerden met een interneringstatuut in de gevangenis van Antwerpen.

Jouw kernopdracht:

Gesprekken met cliënten (en hun context)

 • Zowel individueel als in groep 
 • Groepswerk doe je steeds in duo met andere collega uit het team
 • Met als doel een bijdrage te leveren in hun herstelproces, bieden van hoop en kracht, ondersteunen in hun maatschappelijke participatie.

Ondersteuning van de behandeltrajecten van cliënten

 • Je neemt deel aan het multidisciplinair cliëntoverleg waar je zorgt voor de inbreng van de herstelvisie en het cliëntperspectief
 • Mee (door)ontwikkelen van het behandelaanbod van het CGG voor cliënten met een interneringsstatuut.

Bijkomende taken:

 • Verslaggeving (schriftelijk en mondeling) 
 • Registratie van cliëntgegevens en activiteiten 
 • Participatie aan de algemene werking van het team en de afdeling
 • Contacten uitbouwen en onderhouden met externe organisaties, andere ervaringswerkers en hulpverleners, (justitiële) verwijzers in functie van samenwerking en toeleiding.

 

Profiel

Jouw profiel:

 • Je hebt ervaring met psychische kwetsbaarheid en met het statuut internering
 • Je wordt niet meer opgevolgd door justitie 
 • Je bent voldoende gevorderd met je eigen herstelproces en kunt anderen hierdoor inspireren en hoop geven dat herstellen mogelijk is 
 • Je hebt een doorleefde kennis van de herstelvisie, de principes van participatie en ervaringsdeskundigheid. Daartoe volg of volgde je een vormingstraject rond ervaringsdeskundigheid. Indien je dergelijke vorming nog niet gevolgd hebt, ben je bereid deze aan te vatten 
 • Je hebt een gezonde houding in afstand en nabijheid 
 • Je bent een “frisdenker”. Je kan het bestaande in vraag stellen en daarnaast frisse en vernieuwende ideeën aanbrengen om de actuele werking en organisatie te verbeteren
 • Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden 
 • Je bent respectvol en betrouwbaar, integer, enthousiast en creatief in het uitvoeren van je job 
 • Je neemt verantwoordelijkheid op, kan zelfstandig handelen en hebt de nodige aandacht voor samenwerking in het team 
 • Je hebt administratieve vaardigheden en kan vlot werken met PC 
 • Je ben bereid tot avondwerk (1 avond per week tot 20u).

 

CGG Vagga biedt

Wij bieden jou:

 • Een boeiende uitdaging en pioniersrol in een dynamische organisatie 
 • De nodige omkadering om te leren en te groeien in de rol en functie
 • Contract onbepaalde duur, voor 19 uur/week, verbonden met de projectsubsidies van FOD Volksgezondheid 
 • Startdatum zo snel mogeljk 
 • Verloning binnen IF-IC barema CGG PC 331
 • Uurrooster wordt in overleg vastgelegd.

Vagga is een sterke organisatie. We beschouwen ons personeel als het menselijk kapitaal van de organisatie en streven naar een aangename werksfeer. Je krijgt mogelijkheden om bijkomende vorming te volgen, er is ruimte om te investeren in goede samenwerking met je collega’s en we zorgen ervoor dat je een goede balans ervaart tussen je werk en je privé. Daarnaast appreciëren we jouw input en gaan we samen aan de slag met goede ideeën.

Plaats tewerkstelling: Boomgaardstraat 7, 2018 Antwerpen.

 

Info

Hoe solliciteren?

Mail jouw motivatiebrief en CV ten laatste op 14 april 2024 op sollicitaties@vagga.be. Vermeld in je mail onderwerp “ervaringsdeskundige internering”.

Voor informatie kan u terecht bij Sara De Meyer, 03/256 91 00 of sara.demeyer@vagga.be.

De selectieprocedure bestaat uit 2 rondes. Kandidaten die in aanmerking komen, worden uitgenodigd voor een eerste sollicitatiegesprek op 26 april 2024 (voormiddag) bij het afdelingshoofd Categoriale Zorg, de projectcoördinator en een collega uit het team internering. U krijgt voorafgaand aan het gesprek een kwartier de tijd om een casus voor te bereiden die u mondeling zal kunnen toelichten. Wanneer u weerhouden wordt na deze eerste ronde, volgt er nog een tweede en laatste selectiegesprek bij het afdelingshoofd en de directeur Mario De Prijcker (gepland op 2 mei o.v.).

Indien u twee weken na het afsluiten van het vacaturebericht niets vernomen heeft, betekent dit dat u helaas niet voor onze vacature in aanmerking komt.

Bij aanwerving verwachten we:

 • Een afschrift van uw diploma 
 • Certificaat van het gevolgde vormingstraject ervaringsdeskundigheid indien van toepassing
 • Uittreksel uit strafregister – model 2.