Het Categoriale Verslavingsteam Volwassenen zoekt tot eind 2022 halftijds (19u) een ervaringswerker.

Taakinhoud

CGG VAGGA werkt aan de geestelijke gezondheidszorg van kinderen, jongeren, volwassenen met ernstige psychische problemen of stoornissen en hun omgeving. Vagga is een tweedelijnsvoorziening en werkt bij voorkeur op verwijzing. We bieden gespecialiseerde, ambulante behandeling. Onze teams zijn multidisciplinair samengesteld en werken multimethodisch.

Het Categoriale Verslavingsteam Volwassenen werkt met + 26-jarigen die naast een ernstige psychische problematiek ook met een verslavingsproblematiek kampen of interpersoonlijk grensoverschrijdend gedrag stellen.

Het is de bedoeling dat de ervaringswerker:

 • Werkt met cliënten, zowel individueel als in groep (samen of in nauwe samenwerking met onze therapeuten).
 • Samen met het team verslavingszorg volwassenen op een constructief kritische manier onderzoekt hoe de inzet van ervaringsdeskundigheid de kwaliteit van het behandelaanbod kan bevorderen.
 • Exploreren op welke manier de herstelvisie, cliëntparticipatie, ervaringsdeskundigheid en het betrekken van de context kan bijdragen aan het optimaliseren van het zorgaanbod binnen CGG VAGGA.

We zien in onze organisatie een breed pallet aan rollen voor een ervaringswerker. Afhankelijk van de in afstemming met de ervaringswerker gekozen rollen krijgen deze een vertaling naar opdrachten op de verschillende organisatie niveaus. Onderstaande moet dan ook gelezen worden als mogelijke vertaling.

De taken in vet zijn voor ons fundamenteel:

 • Cliëntniveau
 • Aanspreekpunt voor cliënten of hun omgeving.
  • Individuele gesprekken met cliënten en/of hun omgeving.
  • Begeleiden van groepen in tandem met een van onze therapeuten.
 • Teamniveau
  • Deelname aan cliëntoverleg verslavingszorg, cliëntperspectief inbrengen
 • Exploreren van mogelijk invulling ervaringswerk in ons CGG
  • ...
 • Beleidsniveau
  • Regelmatige uitwisseling met beleidsmedewerkers over de invulling van de functie
 • ...

Profiel

 • Je hebt eigen ervaring met psychische kwetsbaarheid en middelenafhankelijkheid.
 • Je bent bereid om bij de ondersteuning van cliënten je ervaringskennis in te zetten zonder deze als norm te gebruiken.
 • Je hebt een vormingstraject rond ervaringsdeskundigheid gevolgd en bent bereid om je op dit gebied nog verder bij te scholen.
 • Je doet voor je eigen nazorg of behandeling geen beroep (meer) op het behandelaanbod binnen CGG VAGGA.
 • In het werk als ervaringswerker vertegenwoordig je ons CGG, houd je jezelf aan de richtlijnen en draag je de visie van de organisatie mee uit.

Vaardigheden

 • Je bent voldoende gevorderd met je eigen herstelproces en kunt anderen hierdoor inspireren en hoop geven dat herstellen mogelijk is.
 • Je hebt een doorleefde kennis van de herstelvisie, de principes van participatie en ervaringsdeskundigheid.
 • Je beschikt over sterke communicatieve vaardigheden.
 • Je hanteert een constructief kritische basishouding.
 • Je kan samenwerken met anderen.
 • Je bent respectvol en betrouwbaar, enthousiast en creatief in het uitvoeren van je job.

CGG Vagga biedt

 • Een boeiende uitdaging en pioniersrol binnen een dynamische omgeving.
 • De nodige omkadering om te leren en te groeien in de rol en functie.
 • Ruimte voor intervisie, ondersteuning door (en netwerking met) collega-ervaringsdeskundigen in de SaRA-regio.
 • Gedragenheid door en samenwerking met een geëngageerd team.
 • Contract bepaalde duur (tot eind 2022) voor 19 uren/week.
 • Verloning binnen IF-IC barema CGG PC 331.
 • Uurrooster wordt in overleg vastgelegd.

Info

Bij aanwerving verwachten we:  

 • Een afschrift van uw diploma.
 • Certificaat van het gevolgde vormingstraject ervaringsdeskundigheid.
 • Uittreksel uit strafregister – model 2.

Voor meer informatie kan je terecht bij Sara De Meyer of 03/256.91.40.

Uw motivatiebrief, vergezeld van uw curriculum vitae, wordt zo snel mogelijk en uiterlijk op 08/07/2022 verwacht via het mailadres sara.demeyer@vagga.be met vermelding “Ervaringswerker categoriale zorg”.

Kandidaten die in aanmerking komen, worden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. Indien u binnen de 2 weken na het afsluiten van de vacature niets vernomen heeft, betekent dit dat u voor deze vacature niet weerhouden bent.