Het Categoriale Jongeren- en Jongvolwassenteam van CGG VAGGA zoekt voor een deeltijdse betrekking van 19u, van onbepaalde duur, een gedreven hulpverlener met interesse in werken met jongeren en jongvolwassenen (14-26 jaar).

Taakinhoud

Het Categoriale Jongeren en Jongvolwassenteam werkt met 14 tot 26-jarigen die naast een ernstige psychische problematiek ook met een verslavingsproblematiek kampen of interpersoonlijk grensoverschrijdend gedrag stellen. De jongeren worden aangemeld in het kader van een gerechtelijke maatregel, of melden zich met een vrijwillige hulpvraag aan. 
 
Deze vacature kadert in het engagement van CGG VAGGA in KOMPAS+, een integrale ketenaanpak voor jongeren van de stad Antwerpen die in beeld komen door persisterend delict gedrag waarbij sprake is van een complexe meervoudige problematiek. Veelal groeien deze jongeren op in verontrustende opvoedingssituaties en is er sprake van onderliggende problematieken of trauma’s bij de jongeren en/of binnen het gezinssysteem. Deze jongeren blijken niet eenvoudig toe te leiden naar en aan te haken bij de geestelijke gezondheidszorg. Dankzij subsidies van het Agentschap Opgroeien kunnen we starten met een nieuw project dat ons toelaat op een innovatieve en intensieve manier met deze jongeren aan de slag te gaan. Het zal gaan over therapeutische begeleidingen die mobiel zijn waar nodig en ambulant waar mogelijk, aanklampend en direct inzetbaar, en vanuit een forensische benadering.

Wat is de kernopdracht?

 • Screening, diagnostiek, indicatiestelling en behandeling van personen (14-26 j) met een ernstige psychische stoornis én een probleem van interpersoonlijk grensoverschrijdend gedrag (externaliserende stoornis, agressie en SGG), al dan niet met een forensisch statuut.
 • Individuele begeleidingstrajecten (mobiel en ambulant), (mee) begeleiden groepstherapie, gesprekken met de jongere en zijn/haar context samen.
 • Contacten uitbouwen en onderhouden met andere hulpverleners, casusregisseurs en (justitiële) verwijzers in functie van samenwerking en toeleiding, in het bijzonder binnen het samenwerkingsverband KOMPAS+.

Wat zijn bijkomende taken?

 • Verslaggeving (mondeling en schriftelijk).
 • Registratie van cliëntgegevens en activiteiten (o.a. in EPD).
 • Participatie aan de algemene teamwerking (o.a. cliëntoverleg, inhoudelijke thema’s uitwerken) van je team in CGG VAGGA.

Profiel

 • Je hebt een master klinische psychologie of orthopedagogiek.
 • Een psychotherapieopleiding (opgestart of afgerond) is een pluspunt.
 • Je hebt grondige kennis van psychopathologie en psychodiagnostiek.
 • Je hebt minimum 5 jaar ervaring in de GGZ en/of werken met jongeren vanuit een forensische insteek. Je hebt een sterke basis om deze specifieke doelgroep te kunnen begeleiden, vb. omgaan met weerstand en ontkenning, vertrekken vanuit externe motivatie, hervalpreventie, gedragsverandering stimuleren, behandeling SGG, werken vanuit het Good Lives Model …
 • Je kan zelfstandig werken en verantwoordelijkheid nemen over jouw dossiers. Je bent ook een sterke teamspeler die bijdraagt in de samenwerking in het multidisciplinaire team.
 • Je neemt een cliëntgerichte en cultuursensitieve houding aan.
 • Kennis van de sociale kaart, van de werking van justitie en risicotaxatie is een meerwaarde.
 • Je hebt administratieve vaardigheden en kan vlot werken met PC.
 • Je ben bereid tot avondwerk (1 avond per week tot 20u).
 • Je werkt met een open mind en je levert constructieve bijdrages aan onze organisatie, die voortdurend in beweging en evolutie is. 

CGG Vagga biedt

 • Je krijgt deeltijds contract onbepaalde duur (19u), met vermelding van de einddatum van de projectsubsidie (najaar 2024).
 • Indiensttreding kan vanaf 1 november, een latere startdatum is bespreekbaar.
 • De bezoldiging verloopt volgens de barema’s van de CGG (PC 331, 1.80) met extralegale voordelen.
 • De functie is veelzijdig met uitdagingen op professioneel vlak.
 • VAGGA is een sterke organisatie. We streven naar een aangename werksfeer en bieden mensen graag opportuniteiten aan, zowel individueel als op teamniveau.
 • Plaats tewerkstelling: Boomgaardstraat 7, 2018 Antwerpen  

Info

Bij aanwerving verwachten we:

 • Een afschrift van uw diploma.
 • Een afschrift van uw visum en uw erkenningsnummer als klinisch psycholoog of orthopedagoog.
 • Een bewijs van goed gedrag en zeden – model 2. 

 
Hoe solliciteren? 

 
We verwachten jouw motivatiebrief en CV uiterlijk op 17 oktober 2021 op sollicitatie@vagga.be. Vermeld in je mail als onderwerp “hulpverlener jongeren en jongvolwassenen”.  
 
Voor meer informatie kan u terecht bij Sara De Meyer, afdelingshoofd Categoriale Zorg, op 03/256 91 00 of sara.demeyer@vagga.be.

Kandidaten die in aanmerking komen, worden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek (1ste ronde) op dinsdag 26 oktober 2021. We voorzien ook een 2e sollicitatieronde (eindronde) op 29 oktober 2021. 
 
Indien u op 22 oktober nog niets van ons vernomen heeft, betekent dit dat u voor deze vacature helaas niet in aanmerking komt.