CGG Vagga zoekt voor het kinderteam een nieuwe collega voor onbepaalde duur, die gebeten is door jonge kinderen en de Infant Mental Health visie.

Taakinhoud

CGG Vagga werkt aan de geestelijke gezondheid van kinderen, jongeren, volwassenen en hun omgeving via leeftijdsteams. Ons kinderteam is een gedreven ploeg die zich bekommert om de mentale gezondheid van baby’s en jonge kinderen (van 0 tot 6 jaar), en hun omgeving.
De basisgedachte van waaruit het kinderteam handelt, is de Infant Mental Health-visie, waarbij de band tussen de baby en zijn ouders en/of zorgfiguren voorop wordt gesteld.  
 
De afgelopen jaren heeft het kinderteam een grote expertise en ervaring opgebouwd. Naast het cliëntwerk hebben we ook gevoeld hoe belangrijk het is om het netwerk rond gezinnen met jonge kinderen te ondersteunen. Zo kunnen de volwassenen de verantwoordelijkheid dragen om in de brede behoeften te voorzien die eigen zijn aan de ontwikkeling van een baby.  
Het team heeft reeds stappen gezet om structureel samen te werken met partners zoals Kind & Gezin om dit netwerk mee vorm te geven, en we verwachten dit in de toekomst nog te versterken.  
 
Om de deskundigheid in het team verder uit te breiden, zoeken we een nieuwe collega die gebeten is door jonge kinderen en de Infant Mental Health visie.  
 
Wat is de kernopdracht?

 • Screening en oriëntatie van hulpvragen en aanmeldingen.  
 • Therapeutisch werken met kinderen van 0 tot 6 jaar met (ernstige) psychische problemen en hun context via een individueel aanbod, in het gezin of in groep.  
  Meer bepaald zagen we graag dat de nieuwe collega kennis heeft, of minimaal affiniteit, over voeding van en communicatie met baby’s en jonge kinderen.  
 • Therapeutisch werken met prille ouders tijdens de perinatale periode via ouder-kind therapie en en/of gezinstherapie en dit in samenwerking met de collega’s van het volwassenteam binnen het Moeder-Baby Consult (MBC).
 • Psychodiagnostisch onderzoek.  
 • Meewerken aan de uitbouw van onze werking voor en expertise in Infant Mental Health.  

Wat zijn de bijkomende taken? 

 • Contacten onderhouden en verder uitbouwen met verwijzers en andere betrokkenen.  
 • Verslaggeving (mondeling en schriftelijk).  
 • Registratie van cliëntgegevens en activiteiten.  
 • Participatie aan de algemene teamwerking (cliëntoverleg, inhoudelijke thema’s uitwerken, …).  

Profiel

Word jij onze nieuwe collega? Dan voldoe je aan dit profiel:  

 • Je hebt een masterdiploma (klinisch psycholoog, klinisch orthopedagoog, …) en een uitgesproken IMH-profiel.  
 • Je hebt ervaring in het psychotherapeutisch werken met de doelgroep en hun context.  
 • Je hebt een bijkomende therapie-opleiding gevolgd.
 • Als je ervaring hebt in het werken met groepstherapieën, is dat een troef.  
 • Je kan zelfstandig werken en verantwoordelijkheid nemen over jouw dossiers. Maar uiteraard ben je ook een sterke teamspeler die bijdraagt in de samenwerking in ons multidisciplinair team.  
 • Een cultuursensitieve houding aannemen, is een must.  
 • Kennis van de sociale kaart, in het bijzonder voor gezinnen met jonge kinderen, is een meerwaarde.  
 • Je hebt administratieve vaardigheden en kan vlot werken met PC.
 • Je werkt met een open mind en je levert constructieve bijdrages aan onze organisatie, die voortdurend in beweging en evolutie is.  
 • Je bent bereid om te werken op maandag (wegens cliëntoverleg), op woensdag en minstens 1 avond per week in een vast uurrooster.

CGG Vagga biedt

Lijkt dit alles jouw droomjob? Dan heeft Vagga heel wat in de aanbieding:  

 • Je krijgt een contract van onbepaalde duur voor 19 uur met onmiddellijke indiensttreding.
 • Daarboven is er mogelijkheid om deze vaste uren alvast voor een jaar aan te vullen tot 28,5 uur of 38 uur. Hierover gaan we samen met jou graag in gesprek.  
 • De bezoldiging verloopt volgens de barema’s van de CGG met extralegale voordelen.  
 • De functie is heel veelzijdig met uitdagingen op professioneel vlak. Je komt in een ervaren multidisciplinair team terecht en je gaat aan de slag met een divers cliënteel waarin zeer uiteenlopende problematieken aan bod komen.  
 • Vagga is een sterke organisatie. We beschouwen ons personeel als het menselijk kapitaal van de organisatie en streven naar een aangename werksfeer. We bieden mensen graag opportuniteiten aan, zowel individueel als op teamniveau. 

Info

Hoe solliciteren? 

 • We verwachten jouw motivatiebrief en CV digitaal uiterlijk op 15 maart 2019 op sollicitaties@vagga.be. Vermeld in je mail-onderwerp “hulpverlener kinderteam”.  
 • Kandidaten die in aanmerking komen, worden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek op 04/04/2019.  
 • We voorzien ook een 2e sollicitatieronde (eindronde) op 26/04/2019.  

Indien u na 29 maart nog niks van ons vernomen heeft, betekent dit dat u helaas niet voor onze vacature in aanmerking komt.