CGG Vagga zoekt voor het latentieteam 2 nieuwe collega’s in een voltijdse (38 uur) en deeltijdse (28,5 uur) betrekking.  

Taakinhoud

CGG Vagga werkt aan de geestelijke gezondheid van kinderen, jongeren, volwassenen en hun omgeving via leeftijdsteams. Ons latentieteam is een gedreven, multidisciplinaire ploeg die zich bekommert om de mentale gezondheid van kinderen in de lagere schoolleeftijd (van 6 tot 12 jaar), en hun omgeving. De basisopdracht voor onze medewerkers is diagnostiek en behandeling. Doorheen de jaren hebben we een grote expertise en ervaring opgebouwd in onze doelgroepen. 

De latentiefase is bij uitstek een fase waarin diagnostische vragen aan de orde zijn, waarin individuele therapie-trajecten worden vormgegeven en waarin we ouders bijstaan via advies en ouderbegeleiding. Het latentieteam dat er vandaag staat, heeft al wat organisatorische veranderingen moeten ondergaan. En nu de structurele keuzes gemaakt zijn, willen we graag onze hulpverleningscapaciteit op sterkte brengen. 

Om de deskundigheid in het team verder uit te breiden en langdurig te bestendigen, zoeken we 2 nieuwe collega’s in een voltijdse (38 uur) en deeltijdse (28,5 uur) betrekking.  
 

Wat is de kernopdracht?

 • Screening en oriëntatie van hulpvragen en aanmeldingen.  
 • Therapeutisch werken met kinderen van 6 tot 12 jaar met (ernstige) psychische problemen en/of stoornissen, en hun context via een individueel aanbod, in het gezin of in groep.  
 • Psychodiagnostisch onderzoek.  
 • Meewerken aan de uitbouw van onze werking voor en expertise in kinderen in de lagere schoolleeftijd.  
 • De deeltijdse vacature (28,5 uur) kadert voor een deel, meer bepaald 9,5 uur, in een samenwerkingsovereenkomst met de stad Antwerpen rond agressie, specifiek in het werken met kinderen die getuige zijn van geweld. Samen met de andere interne collega binnen dit samenwerkingsverband, werk je dus in gezinnen rond de aanpak van trauma verbonden aan intrafamiliaal geweld. De aanmelding van deze gezinnen verloopt niet leeftijdsgebonden.  Daarnaast ondersteun je collega’s uit diverse teams door middel van intervisie of supervisie, en bouw je jouw (en onze) expertise verder uit op dit vlak.

Wat zijn de bijkomende taken?

 • Contacten onderhouden en verder uitbouwen met verwijzers en andere betrokkenen.  
 • De voltijdse vacature (38 uur) houdt in dat er bijzondere aandacht wordt besteed aan de contacten met scholen en CLB’s.  
 • Verslaggeving (mondeling en schriftelijk). Voor de deeltijdse vacature ook specifieke verslaggeving met betrekking tot de werking rond intrafamiliaal geweld.  
 • Registratie van cliëntgegevens en activiteiten.  
 • Participatie aan de algemene teamwerking (cliëntoverleg, inhoudelijke thema’s uitwerken, …).  

Profiel

Word jij onze nieuwe collega? Dan voldoe je aan dit profiel:  

 • Je bent master in de klinische psychologie, optie kind en jongere.  
 • Je hebt ervaring in het psychotherapeutisch werken met de doelgroep en hun context.  
 • Je hebt kennis van psychopathologie en psychodiagnostiek.  
 • Je hebt een bijkomende therapie-opleiding gevolgd.
 • Als je ervaring hebt in het werken met groepstherapieën, is dat een troef.  
 • Voor de deeltijdse vacature is het hebben van affiniteit in werken met kinderen getuige van geweld, een must. Ervaring hierin kunnen voorleggen, is een grote troef.  
 • Je kan zelfstandig werken en verantwoordelijkheid nemen over jouw dossiers. Maar uiteraard ben je ook een sterke teamspeler die bijdraagt in de samenwerking van ons multidisciplinair team.  
 • Een cultuursensitieve houding aannemen, is een must.  
 • Kennis van de sociale kaart is een meerwaarde.  
 • Je hebt administratieve vaardigheden en kan vlot werken met PC.
 • Je werkt met een open mind en je levert constructieve bijdrages aan onze organisatie, die voortdurend in beweging en evolutie is.  
 • Je bent bereid om te werken op maandag (wegens cliëntoverleg), op woensdag en minstens 1 avond per week in een vast uurrooster.  

CGG Vagga biedt

Lijkt dit alles jouw droomjob? Dan heeft Vagga heel wat in de aanbieding:   

 • 1 voltijdse vacature (38 uur) in functie van onderwijs:  
  • Je krijgt een contract van onbepaalde duur voor 38 uur, onmiddellijke indiensttreding.  
  • De bezoldiging verloopt volgens de barema’s van onderwijs. Indien je geen nuttige dienstanciënniteit in onderwijs kan voorleggen, start je op 0 jaar baremieke anciënniteit.  
 • 1 deeltijdse vacature (28,5 uur) in functie van expertise rond intrafamiliaal geweld:  
  • Je krijgt een contract waarvan 19 uur onbepaalde duur is, en 9,5 uur in functie van het samenwerkingsverband met de stad Antwerpen. De duurtijd van dit deel van het contract hangt samen met de looptijd van de convenant met de stad Antwerpen. Onmiddellijke indiensttreding.  
  • De bezoldiging verloopt volgens de barema’s van de CGG met extralegale voordelen.  
 • Beide functies zijn heel veelzijdig met uitdagingen op professioneel vlak. Je komt in een ervaren multidisciplinair team terecht en je gaat aan de slag met een divers cliënteel waarin zeer uiteenlopende problematieken aan bod komen.  
 • Vagga is een sterke organisatie. We beschouwen ons personeel als het menselijk kapitaal van de organisatie en streven naar een aangename werksfeer. We bieden mensen graag opportuniteiten aan, zowel individueel als op teamniveau.  

Info

Hoe solliciteren?

 • We verwachten jouw motivatiebrief en CV uiterlijk op 8 maart 2019 op sollicitaties@vagga.be. Vermeld zeker in je mail-onderwerp “hulpverlener latentieteam.  
 • Kandidaten die in aanmerking komen, worden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek op 21/03/2019.  
 • We voorzien ook een 2e sollicitatieronde (eindronde) op 29/03/2019.  

Indien u na 22 maart nog niks van ons vernomen heeft, betekent dit dat u helaas niet voor onze vacature in aanmerking komt.