CGG Vagga te Antwerpen zoekt een hulpverlener voor het categoriaal jongeren-en jongvolwassenenteam. 

Taakinhoud

Het Categoriale Jongeren en Jongvolwassenteam werkt met de volgende doelgroep: 14 tot 26-jarigen met naast een ernstige psychische stoornis ook een verslavingsproblematiek of een probleem met interpersoonlijk grensoverschrijdend gedrag.

Eén van de methodieken waar het team mee aan de slag gaat, is vroeginterventie. Met de hulp van onze verwijzers identificeert het team riskant of beginnend problematisch middelengebruik bij jongeren zo vroeg mogelijk en doet hen een kortdurend, ondersteunend en aanklampend hulpaanbod waarbij we werken aan probleeminzicht en werken aan motivatie tot gedragsverandering. Indien aangewezen zorgen we voor toeleiding naar een gepast vervolghulpverleningsaanbod.
Om onze deskundigheid uit te breiden en langdurig te bestendigen, zoeken we een nieuwe collega (28,5u) voor het Categoriale Jongeren en Jongvolwassenenteam. De vacature bestaat uit 19u begeleidingswerk van de brede doelgroep 14- tot 26-jarigen, en 9,5u vroeginterventie (projectmiddelen stad Antwerpen).

Wat is de kernopdracht?

 • Screening, diagnostiek, indicatiestelling en behandeling van personen met een ernstige psychische stoornis én een verslavingsproblematiek en /of  grensoverschrijdend gedrag (seksueel grensoverschrijdend gedrag, agressie, …), al dan niet met een forensisch statuut
 • Begeleiden van de context van de cliënt (ouders, partner, familieleden)
 • Zowel individuele begeleidingen als groepen

Voor het project vroeginterventie:

 • Hulp bieden aan jongeren en jongvolwassenen die riskant of beginnend problematisch drugs gebruiken; vraagverheldering, screening en psychodiagnostiek, probleeminzicht, inzicht in de betekenis en het belang van het druggebruik in hun leven, motiverend werken, advies met betrekking tot eventueel vervolgtraject,... Dit zowel door middel van individueel consult als via een groepsaanbod.
 • Individueel consult en ondersteuning bieden aan intermediairen die riskant of beginnend problematisch druggebruik detecteren;
 • Outreachend werken naar huisartsen, instellingen bijzondere jeugdzorg, spoeddiensten, scholen, welzijnsorganisaties, …

Wat zijn bijkomende taken?

 • Contacten met verwijzers en andere betrokkenen uitbouwen en onderhouden in functie van toeleiding en doorverwijzing
 • Verslaggeving (mondeling en schriftelijk).
 • Registratie van cliëntgegevens en activiteiten (EPD)
 • Participatie aan de algemene teamwerking (cliëntoverleg, inhoudelijke thema’s uitwerken, …).

Profiel

Word jij onze nieuwe collega? Dan voldoe je aan dit profiel:

 • Je hebt een bachelor in de sociale wetenschappen (assistent in de psychologie, psychiatrische verpleegkunde, orthopedagogiek, maatschappelijk werk …).
 • Je hebt grondige kennis van psychopathologie en psychodiagnostiek.
 • Je hebt ervaring in de verslavingszorg en/of GGZ.
 • Je kan zelfstandig werken en verantwoordelijkheid nemen over jouw dossiers. Je bent een sterke teamspeler die bijdraagt in de samenwerking in onze multidisciplinaire teams.
 • Je neemt een cliëntgerichte en cultuursensitieve houding aan.
 • Kennis van de sociale kaart is een meerwaarde.
 • Je hebt administratieve vaardigheden en kan vlot werken met PC.
 • Je ben bereid tot avondwerk (1 avond per week tot 20u).
 • Je werkt met een open mind en je levert constructieve bijdrages aan onze organisatie, die voortdurend in beweging en evolutie is.

CGG Vagga biedt

Is dit jouw droomjob? Dan heeft Vagga heel wat in de aanbieding:

 • Je krijgt een contract van onbepaalde duur voor 19u, alsook een contract van onbepaalde duur van 9,5u (projectfinanciering).
 • Indiensttreding zo snel mogelijk.
 • De bezoldiging verloopt volgens de barema’s van de CGG (PC 331) met extralegale voordelen.
 • De functie is heel veelzijdig met uitdagingen op professioneel vlak.
 • Vagga is een sterke organisatie. We beschouwen ons personeel als het menselijke kapitaal van de organisatie en streven naar een aangename werksfeer. We bieden mensen graag opportuniteiten aan, zowel individueel als op teamniveau.
 • Plaats tewerkstelling: Boomgaardstraat 7, 2018 Antwerpen.

Info

Bij aanwerving verwachten we:

 • een afschrift van uw diploma
 • Een bewijs van goed gedrag en zeden-model 

Hoe solliciteren?

 • We verwachten jouw motivatiebrief en CV digitaal uiterlijk op 11 augustus 2019 op sollicitatie@vagga.be. Vermeld in je mail onderwerp “hulpverlener Categoriaal jongerenteam”.
 • Voor informatie kan u terecht bij Sara De Meyer, 03/256 91 40 of sara.demeyer@vagga.be.
 • Kandidaten die in aanmerking komen, worden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek dat zal plaatsvinden in de week van 19 augustus. Indien u voor 19/08/2019 niets van ons vernomen heeft, betekent dit dat u helaas niet voor onze vacature in aanmerking komt.