Het categoriale team Interpersoonlijk Grensoverschrijdend Gedrag (IGOG) werkt met volwassenen (26+) die naast een ernstige psychische problematiek ook interpersoonlijk grensoverschrijdend gedrag stellen. Het gaat hier over behandeling in het kader van partnergeweld, intra familiaal geweld, agressie, seksueel grensoverschrijdende gedrag en/of behandeling van personen met een interneringsstatuut. Aanmeldingen gebeuren zowel op vrijwillige basis als in het kader van een justitiële maatregel.

We zijn op zoek naar een gedreven hulpverlener voor de behandeling van plegers van partnergeweld om het team te versterken in een tewerkstelling van 19u (contract onbepaalde duur). Deze tewerkstelling word gefinancierd vanuit het Fonds Sociale Maribel en ingebed in de “Time-Out” werking. Behandelingen hebben als doel recidive te voorkomen en verdere schade en traumatisering van het gezin/systeem te beperken. Samen met je collega’s bekijk je welke individuele begeleidingen jij zelfstandig opneemt, en wat jouw rol kan zijn in begeleidingen die je in duo opneemt met een andere collega uit het multidisciplinaire team.

Taakinhoud

Wat is de kernopdracht?

 • Screening, diagnostiek, indicatiestelling en behandeling van plegers van partnergeweld
 • Zowel individuele begeleidingen, koppelbegeleidingen als groepsbegeleiding
 • Contacten uitbouwen en onderhouden met andere hulpverleners en (justitiële) verwijzers in functie van rapportage, samenwerking en toeleiding.

Wat zijn bijkomende taken?

 • Verslaggeving (mondeling en schriftelijk)
 • Registratie van cliëntgegevens en activiteiten (o.a. in EPD) 
 • Participatie aan de algemene teamwerking (cliëntoverleg, inhoudelijke thema’s uitwerken, …).

 

Profiel

We zijn op zoek naar iemand met volgend profiel:

 • Je hebt een bachelor diploma in een menswetenschappelijke richting (toegepaste psychologie, orthopedagogie, banaba geestelijke gezondheidzorg,…) met ervaring in de (ambulante) geestelijke gezondheidszorg
 • Een counselor opleiding gevolgd hebben (of volgen) is een pluspunt
 • Je hebt goede kennis van psychopathologie en psychodiagnostiek
 • Je hebt ervaring in de (forensische) GGZ. Je hebt een sterke basis om deze specifieke doelgroep te kunnen begeleiden, vb. omgaan met weerstand en ontkenning, vertrekken vanuit externe motivatie, werken rond agressiebeheersing, koppels begeleiden, Good Lives Model, communicatie met justitiële verwijzers, … 
 • Je hebt ervaring of interesse in het begeleiden van groepen
 • Je kan zelfstandig werken en verantwoordelijkheid nemen over jouw dossiers. Je bent ook een sterke teamspeler die bijdraagt in de samenwerking in het multidisciplinaire team
 • Je hebt een open mind en neemt een cliëntgerichte en cultuur sensitieve houding aan
 • Kennis van de sociale kaart en van de werking van justitie is een meerwaarde
 • Je hebt administratieve vaardigheden en kan vlot werken met PC
 • Je ben bereid tot avondwerk (1 avond per week tot 20u).

CGG Vagga biedt

Ben je geïnteresseerd? Dit is wat we in de aanbieding hebben:

 • Je krijgt een deeltijds contract van onbepaalde duur (19u), waarin verwezen wordt naar het Fonds Sociale Maribel als financieringsbron 
 • Indiensttreding zo snel mogelijk 
 • De bezoldiging verloopt volgens de IF.IC barema’s van de CGG (PC 331) met extralegale voordelen.

Info

Hoe solliciteren?

We verwachten jouw motivatiebrief en CV digitaal uiterlijk op 12 november 2023 op sollicitaties@vagga.be. Vermeld in je mail onderwerp “hulpverlener partnergeweld”.

Voor informatie kan u terecht bij Sara De Meyer, 03/256 91 00 of sara.demeyer@vagga.be. De selectieprocedure bestaat uit 2 rondes. Kandidaten die in aanmerking komen, worden uitgenodigd voor een eerste sollicitatiegesprek op 22 november 2023 bij het afdelingshoofd Categoriale Zorg en twee collega’s uit de deelwerking Time Out. U krijgt voorafgaand aan het gesprek een kwartier de tijd om een casus voor te bereiden die u mondeling zal mogen toelichten. Wanneer u weerhouden wordt na deze eerste ronde, volgt er nog een tweede en laatste selectiegesprek (28/11 o.v.).

Indien u twee weken na het afsluiten van het vacaturebericht niets vernomen heeft, betekent dit dat u helaas niet voor onze vacature in aanmerking komt.