CGG Vagga zoekt een hulpverlener sociale functie voor de afdeling volwassenen- en ouderenzorg. Het betreft een voltijds contract van onbepaalde duur.

Taakinhoud

Als CGG bieden we in de volwassenen-en ouderenzorg ambulant psychodiagnostiek en behandeling bij ernstige psychische stoornissen. We doen dat in een evoluerend  landschap geestelijke gezondheidszorg en voor cliënten in steeds complexere multiproblemsituaties.

Om ons aanbod voor de doelgroep volwassenen en ouderen te versterken, zoeken we een enthousiaste medewerker die vorm kan geven aan het luik psychosociale ondersteuning aan cliënt binnen het zorgaanbod van onze afdeling.  

Taakinhoud:

 • Je ondersteunt onze hulpverleners tijdens de behandeling in het doorverwijzen van cliënten bij vragen op verschillende levensdomeinen en dat in verschillende behandelfasen
 • Je onderhoudt daartoe een praktijkgerichte sociale kaart en bouwt contacten uit en overlegt met hulpverlenende partners.
 • Je begeleidt een aantal cliënten kortdurend in het kader van toeleiding naar een hulpverleningspartner.
 • Je voert deze opdracht uit voor de verschillende volwassenen- en ouderenteams van CGG VAGGA. Je werkt vanuit een unieke positie nauw samen met onze 7 volwassenen –en ouderenteams.

Profiel

Profiel:

 • Diploma: professionele bachelor maatschappelijk werk of menswetenschappen
 • Ervaring met psychosociale begeleiding
 • Basiskennis psychopathologie
 • Kennis van de sociale kaart van het hulpverleningslandschap in ons werkingsgebied

Vaardigheden:

 • Zelfstandig kunnen werken
 • Communicatieve vaardigheden.
 • Mee kunnen vorm geven aan een nieuwe functie
 • Administratieve vaardigheden, kennis van Office.
 • Ook anderstalig dan in het Nederlands kunnen werken is een pluspunt.
 • Cultuursensitieve houding.
 • Open van geest en bereid een vruchtbare bijdrage te leveren aan de zich evoluerende organisatiestructuur van VAGGA

CGG Vagga biedt

 • Een voltijds contract van onbepaalde duur met zo snel als haalbare indiensttreding.
 • Bezoldiging vlgens CGG barema’s PC 331
 • Een uitdagende functie waarmee je bijdraagt aan een kwalitatief zorgaanbod van CGG VAGGA.

Info

Voor de aanwerving verwachten we:

 • Een afschrift van uw diploma
 • Een uittreksel uit uw strafregister, model 2

Sollicitaties, vergezeld van een curriculum vitae, worden uiterlijk op 15/11/2019 digitaal verwacht via het mailadres sollicitatie@vagga.be. Vermeld “Sociale functie volwassenenzorg”.
Kandidaten die in aanmerking komen, worden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek.

Wie uiterlijk 14 dagen na het afsluiten van de periode van kandidatuurstelling geen bericht ontving, werd niet weerhouden.