CGG Vagga te Antwerpen zoekt een Kinder- en Jeugdpsychiater voor de versterking van het adolescententeam.

Taakinhoud

Vagga jeugdzorg is een van de drie afdelingen binnen het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg VAGGA, en bestaat uit 4 jeugdteams.
De structuur van onze organisatie maakt dat we het aangenaam werken binnen relatief kleine teams kunnen combineren met de mogelijkheid tot specialisatie op het vlak van hulpverlening en doelgroepen. We hebben hierbij in het bijzonder aandacht voor de veranderende therapeutische noden van kinderen en jongeren van verschillende leeftijden, kansarme gezinnen en culturele diversiteit.
Naast een therapeutische aanpak, hechten we veel belang aan kwaliteitsvolle diagnostiek en een therapeutisch groepsaanbod voor diverse problematieken. De inbedding in de grotere organisatie maakt een doorstroming naar volwassenzorg mogelijk. Tevens is er een gespecialiseerd aanbod voor jongeren met middelengebruik.
Onze maatschappelijke rol als CGG leidt tot samenwerkingsverbanden met diverse andere hulporganisaties en participaties aan verschillende overlegorganen.

Naast het multidisciplinaire basisteam waartoe je behoort, is er een vruchtbare samenwerking met de volwassenpsychiaters in de afdeling Volwassen- en Categoriale zorg. Deze vacature is, indien gewenst, ook combineerbaar met de vacature in het categoriaal jongeren- en jongvolwassenteam van CGG Vagga.

Profiel

Wie zoeken wij?

 • Je bent een enthousiast en geëngageerd (erkend) kinder en jeugdpsychiater.
 • Je functioneert vanuit je psychiatrische verantwoordelijkheid in een multidisciplinair en multimethodisch team.
 • Je diagnosticeert en behandelt, zowel medischpsychiatrisch als psychotherapeutisch, kinderen en jongeren met ernstige psychische en psychiatrische problemen.
 • Je werkt collegiaal samen met andere hulpverleners: je kunt actief luisteren, je bent communicatievaardig en kan over je eigen handelen reflecteren.
 • Je kunt leiding geven of bent bereid hierin te groeien.
 • Je bent actief betrokken bij de opstelling en implementatie van een multidisciplinair behandelplan, tevens bewaak je de kwaliteit en de voortgang hiervan.
 • Je draagt bij tot de verdere optimalisering van de kwaliteit en de uitbouw van de afdeling Jeugdzorg, in de eerste plaats binnen het adoteam (1217 jaar).

CGG Vagga biedt

Wat bieden wij?

 • Een dynamische functie in een sterk ontwikkelende afdeling en organisatie met een aangename werksfeer.
 • De kans om de jeugdwerking inhoudelijk mee vorm te geven.
 • Inspirerende ruggespraak met ervaren collega’s.
 • Mogelijkheden op vlak van opleiding.
 • Een contract voor onbepaalde duur (8 à 16 u) in bediendestatuut (bezoldiging volgens CGG barema’s (13.3) + functietoeslag en andere extralegale voordelen).
 • Een overeenkomst sui generis is bespreekbaar.

Info

Belangstellenden kunnen meer informatie over deze vacature inwinnen bij Dokter Sarah Hayen, kinderpsychiater bij het adoteam van CGG VAGGA, 03 256 91 20, sarah.hayen@vagga.be, of bij Veerle Vermeulen, afdelingshoofd Jeugdzorg CGG Vagga, 03 256 91 20, veerle.vermeulen@vagga.be

Solliciteren

Sollicitaties, vergezeld van een curriculum vitae, worden elektronisch verwacht bij De heer Mario De Prijcker, directeur CGG VAGGA (mario.deprijcker@vagga.be)

Vertrouwelijke afhandeling wordt gewaarborgd.
Ook laatstejaars assistenten worden uitgenodigd te solliciteren.