Voor ons volwassenenteams in Sint-Antonius-Zoersel zoeken we een deeltijdse functie (31u) Master  Klinische Psychologie in een contract van onbepaalde duur.

Taakinhoud

 • Screening, intake, diagnostiek en behandeling van cliënten uit de doelgroep volwassenen 18-59j met ernstige geestelijke gezondheidsproblemen.
 • Contacten onderhouden met andere hulpverleners en verwijzers.
 • Mondelinge en schriftelijke verslaggeving.
 • Participatie aan de algemene teamwerking (cliëntoverleg, EPD …).

Profiel

 • Diploma: master of licentiaat in de klinische psychologie.
 • Kennis van en ervaring met psychodiagnostiek.
 • Een postgraduate psychotherapie-opleiding of deze gestart zijn en ervaring in de GGZ .

We verwachten verder:

 • Zelfstandig kunnen werken en kunnen samenwerken in een multidisciplinair team en met de partners in het hulpverleningslandschap.
 • Met een open geest een bijdrage leveren aan onze organisatie die voortdurend in beweging en evolutie is.
 • Een cliëntgerichte en cultuursensitieve houding.
 • Bereidheid tot avondwerk (tussen 17 en 20u).
 • Zeer goede kennis van Nederlands, kunnen werken in andere talen is een pluspunt.
 • Administratieve vaardigheden en kunnen werken met PC (Word, Outlook).

CGG Vagga biedt

 • Een deeltijds contract van 31u onbepaalde duur met een zo snel mogelijke indiensttreding. Bezoldiging volgens de IF.IC-barema’s van de CGG (PC 331) met extralegale voordelen.
 • Een veelzijdige functie en uitdagingen op professioneel vlak  in een sterke organisatie, een divers cliënteel met uiteenlopende problematieken.

Info

Wat heb je nodig?

Bij aanwerving verwachten we:

 • Een afschrift van uw diploma.
 • Uw visum klinisch psycholoog en uw erkenningsnummer.
 • Een bewijs van goed gedrag en zeden – model 2.

Sollicitaties, vergezeld van een curriculum vitae, worden uiterlijk op 9/12/2022 digitaal per mail gericht aan sollicitatie@vagga.be . Vermeld “Klinisch Psycholoog VAGGA Zoersel ” in de onderwerpregel.

De eerste ronde zal plaatsvinden op dinsdagnamiddag 13/12/2022 te VAGGA Zoersel. De tweede ronde vindt plaats op 20/12/2022 te VAGGA Antwerpen, Belgiëlei 147A.

Kandidaten die in aanmerking komen, worden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek.

Wie 14 dagen na afsluitdatum van de periode voor kandidatuurstelling geen bericht ontving, werd niet weerhouden.