De jeugdteams van VAGGA zijn er voor (gezinnen van) kinderen, jongeren en jongvolwassenen van

0 t.e.m. 23 jaar die te maken hebben met ernstige psychische problemen of stoornissen. Wij zijn een tweedelijnsvoorziening, wat betekent dat we jongeren met ernstige psychische problemen en hun omgeving behandelen wanneer hulp uit de omgeving en eerstelijnszorg (huisarts, CLB medewerker, thuisbegeleider,…) onvoldoende zijn. Vagga Jeugdzorg werkt  uitsluitend op verwijzing.

We bieden gespecialiseerde, ambulante behandeling. Onze teams zijn multidisciplinair samengesteld en werken multimethodisch. 

Voor het jongvolwassenteam, één van de jeugdteams in Vagga te Antwerpen,  zoeken  we voor directe indiensttreding een klinisch psycholoog of orthopedagoog voor minstens 28,5u (mogelijks 30,5u of  38u) en dit tot eind april / mei 2024.

Het transitie- jongvolwassenteam biedt psychotherapeutische en psychiatrische hulp aan jongeren tussen 17-24 jaar. De gesprekken zijn individueel, samen met ouders en/of in groep. We gaan op zoek naar de krachten en de verandering die de jongere wil realiseren. Het team richt zich op alle problematieken waarvoor gespecialiseerde zorg van een multidisciplinair team nodig is.

Het basisidee van het team: “de klei is nog niet hard”.

Taakinhoud

Taakinhoud:

Indicatiestelling, diagnostiek en behandeling van jongvolwassenen met ernstige geestelijke gezondheidsproblemen.

Mondelinge en schriftelijke verslaggeving.

Grote teamgerichtheid (cliëntoverleg, intervisies, teamwerking..).

Participeren aan extern overleg mbt delen van expertise, samenwerkingen opzetten…

Profiel

Profiel:

Je beschikt over een master of licentiaat in de klinische psychologie of de klinische orthopedagogiek.

Ervaring in de geestelijke gezondheidszorg is een pluspunt

Je bent geboeid door, ervaring en affiniteit met het werken met de doelgroep transitie/ jongvolwassenen

Vaardigheden:

Je kunt zowel zelfstandig- als samenwerken in een multidisciplinair team.

Met open geest een bijdrage leveren aan het team/organisatie die voortdurend in beweging en evolutie is.

Je kunt probleemoplossend handelen en sterk verbindend werken.

Je kunt de nodige flexibiliteit aan de dag leggen: ‘verwacht het onverwachte’.

Je neemt een cliëntgerichte en cultuursensitieve houding aan.

Context en netwerkgericht werken

Je bent een dynamisch en geëngageerd persoon.  

Je beschikt over de nodige organisatorische en administratieve vaardigheden.

Je hebt een grondige kennis van en ervaring met psychodiagnostiek.

Je bent bereid om met de context te willen werken en deze in behandeling te betrekken.

Je volgde of volgt een psychotherapieopleiding is een meerwaarde.

CGG Vagga biedt

VAGGA biedt:

Een vervangingscontract van minstens 28,5u met snelle indiensttreding.

Bezoldiging volgens de IF.IC-barema’s van de CGG (PC 331) met extra -legale voordelen.

Een veelzijdige functie en uitdagingen op professioneel vlak in een sterke organisatie, een divers cliënteel met uiteenlopende problematieken en het mee verder bouwen aan de brug tussen de GGZ en andere zorgorganisaties.

Aanwezigheid op maandagnamiddag- en dondervoormiddag en bij voorkeur op vrijdagnamiddag.  Bereidheid tot avondwerk (één keer in de week)

Info

Bij aanwerving verwachten we:

Een afschrift van uw diploma

Uw visum en erkenning als klinisch psycholoog

Een uittreksel uit het strafregister – model 2.

Sollicitaties, vergezeld van een curriculum vitae, worden uiterlijk op maandag 6 november digitaal per mail gericht aan sollicitatie@vagga.be . Vermeld “Klinisch Psycholoog Jongvolwassenen ” in de onderwerpregel. Kandidaten die in aanmerking komen, worden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek ten laatste in de week van 12 november 2023.