CGG Vagga zoekt een voltijdse Master in de Klinische Psychologie (m/v) voor onbepaalde duur. Het betreft een halftijdse tewerkstelling in het Jongvolwassenenteam (VAGGA-Belgiëlei) en halftijdse tewerkstelling in het VDIP-team (VDIP-Antwerpen, PANGG-template ‘Connect’). 

Taakinhoud

De Vroegdetectie –en interventiewerking tracht met aangepaste methodieken ervoor te zorgen dat ook moeilijker toeleidbare cliënten uit de leeftijdsdoelgroep 14-23j de stap kunnen zetten naar de ambulante GGZ.

Taakinhoud:

 • Screening, intake en indicatiestelling
 • Ambulante diagnostiek en behandeling van jongvolwassenen met ernstige geestelijke gezondheidsproblemen
 • Contacten onderhouden met andere hulpverleners en verwijzers
 • Mondelinge en schriftelijke verslaggeving
 • Participatie aan de algemene teamwerking (cliëntoverleg, EPD, …)
 • Bereidheid tot avondwerk (tussen 17 en 20u)

Profiel

Profiel

 • Diploma: Master of licentiaat in de klinische psychologie, optie jeugd of volwassenenzorg
 • Ervaring in het werken met de doelgroep en met vroegdetectie- en interventiemethodieken.  
 • Grondige kennis van en ervaring met psychodiagnostiek
 • Psychotherapieopleiding en ervaring in de geestelijke gezondheidszorg 

Vaardigheden 

 • Zelfstandig kunnen werken en kunnen samenwerken in een multidisciplinair team en met de partners in het hulpverleningslandschap
 • Met een open geest een bijdrage leveren aan de voortdurend evoluerende organisatiestructuur van VAGGA en het groeiend maatschappijgerichte zorgaanbod
 • Zeer goede kennis van Nederlands, kennis van andere talen is een pluspunt
 • Administratieve vaardigheden en kunnen werken met PC (Word, Outlook) 

CGG Vagga biedt

 • Een voltijds contract van onbepaalde duur, bezoldigd volgens de barema’s van de CGG. Indiensttreding vanaf 1/4/2019
 • Een veelzijdige functie en uitdagingen op professioneel vlak in een sterke organisatie, een divers cliënteel met uiteenlopende problematieken. 

Info

Bij aanwerving verwachten we:

 • Een afschrift van uw diploma
 • Uw erkenningsnummer bij de psychologencommissie
 • Een uittreksel uit het strafregister – model 2. 

Sollicitaties, vergezeld van een curriculum vitae, worden uiterlijk op 13/2/2019 digitaal verwacht via het mailadres sollicitatie@vagga.be. Vermeld in de onderwerpregel: “Vacature klinisch psycholoog JV-VDIP”
 
Kandidaten die in aanmerking komen, worden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. Indien u echter 14 dagen na afsluiten van de periode voor kandidatuurstelling geen bericht ontving, betekent dit dat u niet werd weerhouden.