Voor het Adolescentieteam, één van onze vier Jeugdteams, zoeken we een klinisch psycholoog voor 28,5u (75%) in een contract van bepaalde duur, van 1 maart 2023 tot 31 december 2024.

Taakinhoud

CGG Vagga werkt aan de geestelijke gezondheidszorg van kinderen, jongeren en volwassenen met ernstige psychische problemen of stoornissen en hun omgeving. We bieden gespecialiseerde, ambulante behandeling. Onze teams zijn multidisciplinair samengesteld en werken multimethodisch.
Ons adolescentieteam biedt hulp aan (gezinnen van) jongeren van 12 t.e.m.20 jaar oud. Het adolescentieteam is een sterk multidisciplinair team, momenteel bestaande uit 10 teamleden. Er wordt voornamelijk verbaal psychotherapeutisch gewerkt, zowel individueel met jongeren, samen met ouders of aparte ouderbegeleiding.

Wij zijn een tweedelijnsvoorziening, wat betekent dat we jongeren met ernstige psychische problemen en hun omgeving behandelen wanneer hulp uit de omgeving en eerstelijnszorg (huisarts, CLB medewerker, thuisbegeleider,…) onvoldoende zijn. Wanneer de psychosociale of psychiatrische problemen van een kind zijn dagelijkse leven of dat van zijn directe omgeving belasten, kan het zinvol zijn om hulp te zoeken bij deskundigen die samen met het kind/de jongere, de ouders en andere zorgfiguren kunnen meedenken.

Daarnaast zal een deel van uw uren ingezet worden op de nieuwe samenwerking tussen CGG Vagga met het Zorgbedrijf Antwerpen ikv Veilig Verblijf. De jongeren, jongens tussen 12 en 18jaar, die in het Veilig Verblijf begeleid zullen worden, zijn jongens met een complexe problematiek (internaliserende problemen en auto-destructief gedrag, kwetsbare sociale context, externaliserend- agressief gedrag..) die doorheen hun opgroeien vaak te maken hebben gehad met breuken in de hulpverlening.

Korte schets Veilig Verblijf

Voor minderjarigen die zich in een verontrustende situatie bevinden en die nood hebben aan opvang en begeleiding binnen een beveiligend kader. Jongeren kunnen in een setting veilig verblijf terecht indien de leefsituatie van de jongere dermate precair is en de jongere onvoldoende bereikbaar is voor hulpverlening terwijl dit noodzakelijk geacht wordt. Dit beveiligend aanbod heeft als doel de jongere en zijn context begeleidbaar te maken en de onveiligheid van de situatie van de jongere te keren tot een voldoende veilige leefsituatie, zodat re-integratie in de samenleving en (her)aansluiting bij de reguliere hulpverlening mogelijk is.
Elke jongere in dit aanbod heeft structureel extra ondersteuning nodig en vraagt een sterk geïndividualiseerde aanpak. Jongeren waarvoor een opvang binnen veilig verblijf is aangewezen, bevinden zich op het snijpunt tussen kinder- en jeugdpsychiatrie, jeugdhulp en VAPH, waardoor zowel begeleiding en behandeling aangewezen zijn en waarbij inzet van expertise vanuit verschillende sectoren noodzakelijk is.

Profiel

Profiel

 • Je beschikt over een master of licentiaat in de klinische psychologie
 • Goesting en enthousiasme om te werken met jongeren uit Veilig Verblijf.  
 • Ervaring in de geestelijke gezondheidszorg en/of de bijzondere jeugdzorg is een groot pluspunt.

Taakinhoud

 • Screening, intake, diagnostiek en behandeling van cliënten uit de ‘reguliere’ doelgroep
 • Inschattingsgesprekken met startende jongeren binnen Veilig Verblijf
 • Contacten onderhouden met andere hulpverleners en verwijzers.
 • Participatie aan de 14-daagse teamvergaderingen veilig verblijf
 • Participatie aan de algemene teamwerking (cliëntoverleg, EPD …).
 • Mondelinge en schriftelijke verslaggeving.

Vaardigheden

 • Verbindend, transparant en dialogisch samenwerken in een multidisciplinair team.
 • Werken met een open geest en constructieve bijdrages leveren aan onze organisatie die voortdurend in beweging en evolutie is.
 • Probleemoplossend handelen.
 • Een cliëntgerichte en cultuursensitieve houding.
 • Sterk context- netwerkgericht werken.
 • Zeer goede kennis van Nederlands, kennis van andere talen is een pluspunt.
 • Bereidheid tot avondwerk (eens per week tussen 17 en 20u).

CGG Vagga biedt

 • Een contract van 28,5u bepaalde duur, bezoldigd volgens de IF.IC- barema’s van de CGG (PC 331) met extralegale voordelen.
 • Indiensttreding vanaf 1 maart 2023 tot 31 december 2024.
 • Een veelzijdige functie en uitdagingen op professioneel vlak in een sterke organisatie, een divers cliënteel met uiteenlopende problematieken en het mee verder bouwen aan de brug tussen de GGZ en de Bijzondere Jeugdzorg.

Info

Bij aanwerving verwachten we:

 • Een afschrift van uw diploma.
 • Uw visum en erkenning als klinisch psycholoog
 • Uittreksel strafregister – model 2.

Sollicitaties, vergezeld van een curriculum vitae, worden uiterlijk op 17 februari 2023 digitaal per mail gericht aan sollicitatie@vagga.be. Vermeld “Klinisch Psycholoog VAGGA Adolescentie” in de onderwerpregel.

Kandidaten die in aanmerking komen, worden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek ten laatste in de week van 20 februari.