Vagga zoekt een voltijds klinisch psycholoog voor een tijdelijk contract tot 31/12/2020 (mogelijk verlengbaar).

Taakinhoud

Sinds 2013 participeert CGG VAGGA aan het netwerk activeringstrajecten. Voorheen betrof het Tender Arbeidszorg, sinds juli 2018 opgevolgd door Activeringstrajecten. Hierin werken wij samen met VDAB, GTB en welzijns- en gezondheidspartners voor de doelgroep langdurig werkloze personen waarbij een GGZ-problematiek deel uitmaakt van de afstand tot de arbeidsmarkt. Als zorgpartner staan wij in voor probleemverkenning, diagnostiek en behandeling van cliënten die omwille van ernstige GGZ-problematieken geen aansluiting vinden in het normale arbeidscircuit. U bepaalt met de cliënt het aangewezen zorgtraject en neemt dat traject zelf op. U werkt hierbij vanuit uw volwassenenteam.  

Taakinhoud  

 • Intake, diagnostiek en behandeling met ernstige geestelijke gezondheidsproblemen in het kader van het AT-project.  
 • Contacten onderhouden met andere hulpverleners en verwijzers en samenwerken met onze netwerkpartners rond de verwezen cliënten  
 • Mondelinge en schriftelijke verslaggeving  
 • Participatie aan de algemene teamwerking (cliëntoverleg, EPD, …)  
 • Bereidheid tot avondwerk (tussen 17 en 20u)  

Profiel

Profiel

 • Master in de klinische psychologie  
 • Kennis van en ervaring met psychodiagnostiek  
 • Psychotherapieopleiding afgerond of bereid zijn deze te volgen.    
 • Geboeid door of ervaring met het werken binnen het kader van zorg- en activeringstrajecten of met de doelgroep   

Vaardigheden  

 • Zelfstandig kunnen werken, kunnen samenwerken in een multidisciplinair team en in het bredere netwerk.  
 • Met een open geest een bijdrage leveren aan de voortdurend evoluerende organisatiestructuur van VAGGA.  
 • Zeer goede kennis van Nederlands, kennis van andere talen is een pluspunt.  
 • Administratieve vaardigheden en kunnen werken met PC (Word, Outlook)   

CGG Vagga biedt

 • Tijdelijk contract van 38u tot 31/12/2020, verlengbaar mits het project wordt verdergezet zoals gepland. Het project loopt telkens in periodes van 4 jaar (momenteel van 2018-2022) en kan telkens verlengd worden. Zo spoedig mogelijke indiensttreding. De bezoldiging volgt de barema’s van de CGG (PC 331).  
 • Een veelzijdige functie en uitdagingen op professioneel vlak  in een sterke organisatie, een divers cliënteel met uiteenlopende problematieken in een uitdagende samenwerkingscontext.

Info

Bij aanwerving verwachten we (voor zover nog niet beschikbaar):  

 • Een afschrift van uw diploma  
 • Uw visum klinische psycholoog  
 • Een bewijs van goed gedrag en zeden – model 2.  

Sollicitaties, vergezeld van een curriculum vitae, worden uiterlijk op 15/5/2020 digitaal verwacht op sollicitatie@vagga.be . Vermeld “Klinisch Psycholoog AT ”. Voor informatie kan u terecht bij dirk.meeus@vagga.be of op 03/256.91.10.    

Kandidaten die in aanmerking komen, worden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. Wie uiterlijk 14 dagen na het afsluiten van de periode van kandidatuurstelling geen bericht ontving, werd niet weerhouden.