Vagga zoekt een Klinisch Psycholoog. Het betreft een halftijdse tewerkstelling in een vervangingscontract in één van de volwassenenteams (25-59j) van CGG VAGGA in de locatie Belgiëlei. De vervanging loopt tot 31/05/2021.

Taakinhoud

 • Screening, intake en indicatiestelling
 • Ambulante diagnostiek en behandeling van volwassenen met ernstige geestelijke gezondheidsproblemen
 • Contacten onderhouden met andere hulpverleners en verwijzers
 • Mondelinge en schriftelijke verslaggeving
 • Participatie aan de algemene teamwerking (cliëntoverleg, EPD, voortgangsbewaking …)
 • Bereidheid tot avondwerk (1 avond wekelijks tussen 17 en 20u)

Profiel

Profiel

 • Master in de klinische psychologie  
 • Grondige kennis van en ervaring met psychodiagnostiek  
 • Psychotherapieopleiding en ervaring in de geestelijke gezondheidszorg in een multiculturele omgeving   

Vaardigheden  

 • Zelfstandig kunnen werken en kunnen samenwerken in een multidisciplinair team en in het bredere netwerk.  
 • Met een open geest een bijdrage leveren aan de voortdurend evoluerende organisatiestructuur van VAGGA.  
 • Zeer goede kennis van Nederlands, kennis van andere talen is een pluspunt. Kunnen werken in andere talen en met tolken strekt tot aanbeveling.
 • Administratieve vaardigheden en kunnen werken met PC (Word, Outlook)   

CGG Vagga biedt

 • Een halftijds vervangingscontract vanaf 4/1/2021 of zo spoedig mogelijk erna, bezoldigd volgens de barema’s van de CGG (Par. Com. 331). De vervanging loopt voorlopig tot 31/5/2021.
 • Een veelzijdige functie en uitdagingen op professioneel vlak in een sterke organisatie, een divers cliënteel met uiteenlopende problematieken.

Info

Bij aanwerving verwachten we (voor zover nog niet beschikbaar):  

 • Een afschrift van uw diploma  
 • Uw erkenningsnummer bij de psychologencommissie en uw visum.  
 • Een bewijs van goed gedrag en zeden – model 2.  

Sollicitaties, vergezeld van een curriculum vitae, worden uiterlijk op 11/12/2020 digitaal verwacht via het mailadres sollicitatie@vagga.be . Vermeld “Klinisch psycholoog volwassenenzorg ”.
Kandidaten die in aanmerking komen, worden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek.
Wie uiterlijk 14 dagen na het afsluiten van de periode van kandidatuurstelling geen bericht ontving, werd niet weerhouden.