Het team Interpersoonlijk Grensoverschrijdend Gedrag (IGOG) van de afdeling Categorale Zorg werkt met volwassenen die naast een ernstige psychische problematiek ook interpersoonlijk grensoverschrijdend gedrag stellen. Het gaat hier over behandeling in het kader van partnergeweld, intra familiaal geweld, agressie, seksueel grensoverschrijdende gedrag en/of behandeling van personen met een interneringsstatuut. Regelmatig is er comorbiditeit met een verslavingsproblematiek. Aanmeldingen gebeuren zowel op vrijwillige basis als in het kader van een justitiële maatregel.

We zijn op zoek naar een gedreven hulpverlener om het IGOG team te versterken in een voltijdse tewerkstelling (38u/week, contract onbepaalde duur verbonden aan de projectsubsidie).

 

Taakinhoud

Wat is de kernopdracht?

Screening, diagnostiek, indicatiestelling en behandeling van volwassenen met een interneringsstatuut die kampen met een ernstige psychische stoornis én een problematiek van interpersoonlijk grensoverschrijdend gedrag.

Psychotherapeutische behandeling zowel individueel als in groep.

Contacten uitbouwen en onderhouden met andere hulpverleners en (justitiële) verwijzers in functie van rapportage, samenwerking en toeleiding. In het kader van dit project is er een nauwe samenwerking met CAW Antwerpen verder uit te bouwen.

Wat zijn bijkomende taken?

 • Verslaggeving (mondeling en schriftelijk);
 • Registratie van cliëntgegevens en activiteiten (in EPD en ifv projectrapportage);
 • Participatie aan de algemene teamwerking (cliëntoverleg, inhoudelijke thema’s uitwerken, …).

Profiel

We zijn op zoek naar iemand met volgend profiel:

 • Je hebt een master klinische psychologie of orthopedagogie;
 • Een psychotherapieopleiding (opgestart of afgerond) is een pluspunt;
 • Je hebt grondige kennis van psychopathologie en psychodiagnostiek;
 • Je hebt ervaring in de (forensische) GGZ. Je hebt een sterke basis om deze specifieke doelgroep te kunnen begeleiden, vb. omgaan met weerstand en ontkenning, vertrekken vanuit externe motivatie, werken rond terugvalpreventie (RNR), Good Lives Model, werken met anders lerende cliënten en verslavingsproblematiek, communicatie met justitiële verwijzers, … 
 • Je hebt ervaring of interesse in het begeleiden van groepen;
 • Je kan zelfstandig werken en verantwoordelijkheid nemen over jouw dossiers. Je bent ook een sterke teamspeler die bijdraagt in de samenwerking in het multidisciplinaire team;
 • Je neemt een cliëntgerichte en cultuur sensitieve houding aan;
 • Kennis van de sociale kaart en van de werking van justitie is een meerwaarde;
 • Je hebt administratieve vaardigheden en kan vlot werken met PC;
 • Je ben bereid tot avondwerk (1 avond per week tot 20u);
 • Je werkt met een open mind en je levert constructieve bijdrages aan onze organisatie, die voortdurend in beweging en evolutie is.

CGG Vagga biedt

Ben je geïnteresseerd? Dit is wat we in de aanbieding hebben:

 • Je krijgt een contract onbepaalde duur (38u), waarin verwezen wordt naar de subsidie overeenkomst met het Agentschap Justitie en Handhaving;
 • Opstartdatum in overeenkomst te bepalen;
 • De bezoldiging verloopt volgens de IF.IC barema’s van de CGG (PC 331) met extralegale voordelen;
 • De functie is erg veelzijdig met uitdagingen op professioneel vlak;
 • Vagga is een sterke organisatie. We beschouwen ons personeel als het menselijke kapitaal van de organisatie en streven naar een aangename werksfeer. We bieden mensen graag opportuniteiten aan, zowel individueel als op teamniveau.

Plaats tewerkstelling: Boomgaardstraat 7, 2018 Antwerpen.

Info

Bij aanwerving verwachten we:

 • Een afschrift van uw diploma;
 • Een afschrift van uw visum en uw erkenningsnummer als klinisch psycholoog of orthopedagoog;
 • Een uittreksel strafregister model 2.

Hoe solliciteren?

We verwachten jouw motivatiebrief en CV digitaal uiterlijk op 28 mei 2023 op sollicitatie@vagga.be. Vermeld in je mail onderwerp “psycholoog NGJ”.

Voor informatie kan u terecht bij Sara De Meyer, 03/256. 91.00 of sara.demeyer@vagga.be.

Kandidaten die in aanmerking komen, worden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek in de eerste week van juni 2023. Indien u tegen 2 juni niets vernomen heeft, betekent dit dat u helaas niet voor onze vacature in aanmerking komt. We voorzien een 2e sollicitatieronde (eindronde) op 13/06/2023 (o.v.)