We zijn voor onze vestiging in de Boomgaardstraat op zoek naar een gedreven psychotherapeut voor een deeltijdse tewerkstelling (35u) die volgende taken wil combineren; therapie aan plegers van partnergeweld (17u) en eerstelijns psychologische zorg aan klanten van de stad Antwerpen (18u).

Taakinhoud

Het Categoriale team Interpersoonlijk Grensoverschrijdend Gedrag (IGOG) werkt met volwassenen die naast een ernstige psychische problematiek ook interpersoonlijk grensoverschrijdend gedrag stellen. Het gaat hier over behandeling in het kader van (partner)geweld, agressie, seksueel grensoverschrijdend gedrag of aan personen met een interneringsstatuut en dit zowel volgend op een aanmelding in het kader van een justitiële maatregel als op vrijwillige basis. Meer info kan je vinden op www.vagga.be.

CGG VAGGA heeft met enkele organisaties op de eerste lijn een samenwerking om een eerstelijns psychologische functie (ELP) te voorzien. De eerstelijns psychologische functie focust op volgende opdrachten: detectie van psychische problemen, vroege interventie, kortdurende psychotherapie of psychologische begeleiding en deskundigheidsbevordering van de eerste lijn inzake psychische problematiek. In deze vacature zoeken we iemand om het team te versterken dat eerstelijns psychologische zorg voorziet op doorverwijzing van de stad Antwerpen

Wat is de kernopdracht?

In de deelwerking “Time-Out” in het IGOG team

 • Screening, diagnostiek, indicatiestelling en behandeling van personen (+26 j) met een ernstige psychische stoornis, aangemeld vanuit een situatie van partnergeweld, al dan niet met een forensisch statuut
 • Zowel individuele begeleidingen als groepen begeleiden

In het ELP team

 • Screening, diagnostiek, indicatiestelling en kortdurende behandeling van cliënten met ernstige geestelijke gezondheidsproblemen (+18j), doorverwezen door de stad Antwerpen.

Wat zijn bijkomende taken?

 • Verslaggeving (mondeling en schriftelijk).
 • Registratie van cliëntgegevens en activiteiten (o.a. in EPD).
 • Participatie aan de algemene teamwerking (cliëntoverleg, inhoudelijke thema’s uitwerken, …).
 • Contacten uitbouwen en onderhouden met andere hulpverleners en (justitiële) verwijzers in functie van samenwerking en toeleiding.

Profiel

 • Je hebt een master klinische psychologie of orthopedagogiek
 • Je hebt grondige kennis van psychopathologie en psychodiagnostiek
 • Je volgde een psychotherapieopleiding of bent bereid deze te volgen
 • Je hebt ervaring in de (forensische) GGZ en/of ELP zorg.
 • Je hebt een sterke basis om deze specifieke doelgroepen te kunnen begeleiden, vb. 
 • omgaan met weerstand en ontkenning, vertrekken vanuit externe motivatie, werken rond 
 • hervalpreventie, Good Lives Model, kortdurende behandeltechnieken …
 • Je kan zelfstandig werken en verantwoordelijkheid nemen over jouw dossiers. Je bent ook een 
 • sterke teamspeler die bijdraagt in de samenwerking in het multidisciplinaire team. 
 • Je neemt een cliëntgerichte en cultuur sensitieve houding aan 
 • Meertaligheid is een pluspunt, bereid zijn te werken met tolken is een must
 • Kennis van de sociale kaart en van de werking van justitie is een meerwaarde
 • Je hebt administratieve vaardigheden en kan vlot werken met PC. 
 • Je ben bereid tot avondwerk (1 avond per week tot 20u)
 • Je werkt met een open mind en je levert constructieve bijdrages aan onze organisatie, die 
 • voortdurend in beweging en evolutie is.

CGG Vagga biedt

 • Je krijgt volgende contracten:
  • Voor het deel mbt ELP; een deeltijds contract (10,5u) van onbepaalde duur, en een vervangingscontract (7,5u) van een collega die langdurig minder werkt, beiden verbonden met projectsubsidies van stad Antwerpen.
  • Voor het deel mbt partnergeweld; een deeltijds contract (17u) van bepaalde duur (tot 31 december 2023), gefinancierd vanuit de nieuwe RIZIV-conventie. Met kans op verlenging.
 • Indiensttreding zo snel mogelijk
 • De bezoldiging verloopt volgens de IF.IC barema’s van de CGG (PC 331) met extralegale voordelen.

Vagga is een sterke organisatie. We beschouwen ons personeel als het menselijke kapitaal van de 
organisatie en streven naar een aangename werksfeer. We bieden mensen graag opportuniteiten aan, 
zowel individueel als op teamniveau. 


Plaats tewerkstelling: Boomgaardstraat 7, 2018 Antwerpen

Info

Bij aanwerving verwachten we:

 • Een afschrift van uw diploma
 • Een afschrift van uw visum en uw erkenningsnummer als klinisch psycholoog of orthopedagoog
 • Een uittreksel strafregister model 2

Hoe solliciteren?

We verwachten jouw motivatiebrief en CV uiterlijk op 28 augustus 2022 op sollicitaties@vagga.be. Vermeld in je mail onderwerp “psycholoog ELP en partnergeweld”.

Voor informatie kan u terecht bij Sara De Meyer, 03/256 91 40 of sara.demeyer@vagga.be.

Kandidaten die in aanmerking komen, worden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek op 09/09/2022. Hou deze datum alvast vrij. Indien u tegen deze datum niets vernomen heeft, betekent dit dat u helaas niet voor onze vacature in aanmerking komt.

We voorzien een 2e sollicitatieronde (eindronde) op 13/09/2022, in de namiddag (o.v.)