CGG Vagga zoekt een nieuwe collega voor haar Categoriale Jongeren en Jongvolwassenenteam (14 tot 26-jarigen) in een contract van 32u, waarvan 19u in het kader van KOMPAS+.

Taakinhoud

CGG Vagga werkt aan de geestelijke gezondheidszorg van kinderen, jongeren, volwassenen met ernstige psychische problemen of stoornissen en hun omgeving. Vagga is een tweedelijnsvoorziening en werkt bij voorkeur op verwijzing. We bieden gespecialiseerde, ambulante behandeling. Onze teams zijn multidisciplinair samengesteld en werken multimethodisch. Het Categoriale Jongeren en Jongvolwassenteam werkt met 14 tot 26-jarigen die naast een ernstige psychische problematiek ook met een verslavingsproblematiek kampen of interpersoonlijk grensoverschrijdend gedrag stellen. De jongeren worden aangemeld in het kader van een gerechtelijke maatregel of een samenwerkingsafspraak, of melden zich met een vrijwillige hulpvraag aan.

19u van deze vacature kadert in het engagement van CGG Vagga in KOMPAS+, een integrale ketenaanpak voor jongeren van de stad Antwerpen die in beeld komen door persisterend delict gedrag waarbij sprake is van een complexe meervoudige problematiek. Veelal groeien deze jongeren op in verontrustende opvoedingssituaties en is er sprake van onderliggende problematieken of trauma’s bij de jongeren en/of binnen het gezinssysteem. Deze jongeren blijken niet eenvoudig toe te leiden naar en aan te haken bij de geestelijke gezondheidszorg. Dankzij subsidies van het Agentschap Opgroeien kon CGG Vagga starten met een nieuw project dat toelaat op een innovatieve en intensieve manier met deze jongeren aan de slag te gaan. Het gaat over (pre-)therapeutische begeleidingen die mobiel zijn waar nodig en ambulant waar mogelijk, aanklampend en direct inzetbaar, en vanuit een forensische benadering.

We zijn dus op zoek naar een gedreven klinisch psycholoog of klinisch orthopedagoog die zijn of haar schouders mee onder het project in het kader van de samenwerking met KOMPAS+ wil zetten en daarnaast ook in ons Jongeren- en jongvolwassenenteam ambulant aan de slag wil gaan.

Wat is de kernopdracht?

 • Screening, diagnostiek, indicatiestelling en behandeling van personen (14-26 j) met een ernstige psychische stoornis én een probleem van interpersoonlijk grensoverschrijdend gedrag (externaliserende stoornis, agressie en SGG), al dan niet met een forensisch statuut.
 • Individuele begeleidingstrajecten (mobiel en ambulant), begeleiden groepstherapie, gesprekken met de jongere en zijn/haar context samen.
  • Met de jongeren van KOMPAS + zijn dat eerder begeleidende en pre-therapeutische trajecten, daar waar je met de jongeren van het CGG wel sneller therapeutisch aan de slag kan.
 • Contacten uitbouwen en onderhouden met andere hulpverleners, casusregisseurs en (justitiële) verwijzers in functie van samenwerking en toeleiding.
  • In het samenwerkingsverband KOMPAS+ bied je consult aan en deel je je expertise met hulpverleners en casusregisseurs die geen (of weinig) GGZ-achtergrond hebben.
  • Samen met je collega’s rol je het project verder uit.

Wat zijn bijkomende taken?

 • Verslaggeving (mondeling en schriftelijk).
 • Registratie van cliëntgegevens en activiteiten (o.a. in EPD).
 • Participatie aan de algemene teamwerking (cliëntoverleg, inhoudelijke thema’s uitwerken, …) van je team in CGG Vagga.

Profiel

We zijn op zoek naar iemand met volgend profiel:

 • Je hebt een master klinische psychologie of orthopedagogiek.
 • Een psychotherapieopleiding (opgestart of afgerond) is een pluspunt.
 • Je hebt grondige kennis van psychopathologie en psychodiagnostiek.
 • Je hebt minimum 5 jaar ervaring in de GGZ en/of werken met jongeren vanuit een forensische insteek. Je hebt een sterke basis om deze specifieke doelgroep te kunnen begeleiden, vb. omgaan met weerstand en ontkenning, vertrekken vanuit externe motivatie, hervalpreventie, gedragsverandering stimuleren, behandeling SGG, werken vanuit het Good Lives Model … 
 • Je kan zelfstandig werken en verantwoordelijkheid nemen over jouw dossiers. Je bent ook een sterke teamspeler die bijdraagt in de samenwerking in het multidisciplinaire team.
 • Je neemt een cliëntgerichte en cultuursensitieve houding aan.
 • Kennis van de sociale kaart, van de werking van justitie en risicotaxatie is een meerwaarde.
 • Je hebt administratieve vaardigheden en kan vlot werken met PC.
 • Je ben bereid tot avondwerk (1 avond per week tot 20u).
 • Je werkt met een open mind en je levert constructieve bijdrages aan onze organisatie, die voortdurend in beweging en evolutie is.

CGG Vagga biedt

 • Je krijgt twee contracten;
  • een deeltijds cntract onbepaalde duur (19u), met vermelding van de einddatum van de projectsubsidie Kompas+ (31/10/2024)
  • een deeltijds cntract van bepaalde duur (13u) tot 31 december 2023, gefinancierd vanuit de nieuwe RIZIV-conventie. Met kans op verlenging.
 • Indiensttreding zo snel mogelijk.
 • De bezoldiging verloopt volgens de IF.IC barema’s van de CGG (PC 331) met extralegale voordelen.

Vagga is een warme en sterke organisatie. We beschouwen ons personeel als het menselijke kapitaal van de organisatie, we streven naar een aangename werksfeer en bieden iedereen kansen tot permanente ontwikkeling.

Plaats tewerkstelling: Boomgaardstraat 7, 2018 Antwerpen

Info

Bij aanwerving verwachten we:

 • Een afschrift van uw diploma
 • Een afschrift van uw visum en uw erkenningsnummer als klinisch psycholoog of orthopedagoog (indien van toepassing)
 • Een uittreksel strafregister model 2.

Hoe solliciteren?

We verwachten jouw motivatiebrief en CV uiterlijk op 9 oktober 2022 op sollicitatie@vagga.be. Vermeld in je mail onderwerp “psycholoog jongeren en jongvolwassenen”.

Voor meer informatie kan u terecht bij Sara De Meyer, afdelingshoofd Categoriale Zorg, op 03/256 91 00 of sara.demeyer@vagga.be.

Kandidaten die in aanmerking komen, worden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek (1ste ronde) op 17 oktober 2022. We voorzien ook een 2e sollicitatieronde (eindronde) op 21 oktober 2022.

Indien u op 17 oktober nog niets van ons vernomen heeft, betekent dit dat u voor deze vacature helaas niet in aanmerking komt.