Het Categoriale team Interpersoonlijk Grensoverschrijdend Gedrag (IGOG) werkt met volwassenen die naast een ernstige psychische problematiek ook interpersoonlijk grensoverschrijdend gedrag stellen. Het gaat hier over behandeling in het kader van (partner)geweld, agressie, seksueel grensoverschrijdend gedrag of aan personen met een interneringsstatuut en dit zowel volgend op een aanmelding in het kader van een justitiële maatregel als op vrijwillige basis. De deelwerking Basta! focust zich op de behandeling van agressieproblematieken.

CGG VAGGA heeft met enkele organisaties op de eerste lijn een samenwerking om een eerstelijns psychologische functie (ELP) te voorzien. De eerstelijns psychologische functie focust op volgende opdrachten: detectie van psychische problemen, vroege interventie, kortdurende psychotherapie of psychologische begeleiding en deskundigheidsbevordering van de eerste lijn inzake psychische problematiek. 1Plek is het team dat de eerstelijns psychologische functie voorziet voor cliënten doorverwezen door de stad Antwerpen.

We zijn voor onze vestiging in de Boomgaardstraat op zoek naar een gedreven psychotherapeut voor een voltijdse tewerkstelling (38u) die volgende taken wil combineren; behandeling van agressie (19u) en eerstelijns psychologische zorg aan klanten van de stad Antwerpen (19u). Het gaat over een vervangingscontract van ongeveer 6 maanden.

Taakinhoud

Wat is de kernopdracht?

In de deelwerking “Basta” in het IGOG team

 • Screening, diagnostiek, indicatiestelling en behandeling van personen (+26 j) met een ernstige psychische stoornis die agressief gedrag stellen, al dan niet met een forensisch statuut
 • Zowel individuele begeleidingen als groepen begeleiden

In het team 1 PLEK

 • Screening, diagnostiek, indicatiestelling en kortdurende behandeling van cliënten met ernstige geestelijke gezondheidsproblemen (+18j), doorverwezen door de stad Antwerpen
 • Individuele begeleidingen

Wat zijn bijkomende taken?

 • Verslaggeving (mondeling en schriftelijk)
 • Registratie van cliëntgegevens en activiteiten (o.a. in EPD)
 • Participatie aan de algemene teamwerking (cliëntoverleg, inhoudelijke thema’s uitwerken, …).
 • Contacten uitbouwen en onderhouden met andere hulpverleners en (justitiële) verwijzers in functie van samenwerking en toeleiding. 

Profiel

We zijn op zoek naar iemand met volgend profiel:

 • Je hebt een master klinische psychologie of orthopedagogiek
 • Je hebt grondige kennis van psychopathologie en psychodiagnostiek
 • Je volgde een psychotherapieopleiding of bent bereid deze te volgen
 • Idealiter heb je al een eerste ervaring in de (forensische) GGZ en/of ELP zorg achter de rug. Belangrijker dan ervaring is echter goesting om met deze specifieke doelgroepen aan de slag te gaan.
 • Je hebt een sterke basis om deze doelgroepen te kunnen begeleiden, vb. omgaan met weerstand en ontkenning, vertrekken vanuit externe motivatie, werken rond hervalpreventie, Good Lives Model, kortdurende behandeltechnieken,  … 
 • Je kan zelfstandig werken en verantwoordelijkheid nemen over jouw dossiers. Je bent ook een sterke teamspeler die bijdraagt in de samenwerking in het multidisciplinaire team.
 • Je neemt een cliëntgerichte en cultuur sensitieve houding aan
 • Meertaligheid is een pluspunt, bereid zijn te werken met tolken is een must
 • Kennis van de sociale kaart en van de werking van justitie is een meerwaarde
 • Je hebt administratieve vaardigheden en kan vlot werken met PC.
 • Je ben bereid tot avondwerk (1 avond per week tot 20u)
 • Je werkt met een open mind en je levert constructieve bijdrages aan onze organisatie, die voortdurend in beweging en evolutie is.

CGG Vagga biedt

Ben je geïnteresseerd? Dit is wat we in de aanbieding hebben:

 • Twee vervangingscontracten van telkens 19u.
 • Indiensttreding zo snel mogelijk
 • De bezoldiging verloopt volgens de IF.IC barema’s van de CGG (PC 331) met extralegale voordelen.

Vagga is een sterke organisatie. We beschouwen ons personeel als het menselijk kapitaal van de organisatie en streven naar een aangename werksfeer. Je krijgt mogelijkheden om bijkomende vorming te volgen, er is ruimte om te investeren in goede samenwerking met je collega’s en we zorgen ervoor dat je een goede balans ervaart tussen je werk en je privé. Daarnaast appreciëren we jouw input en gaan we samen aan de slag met goede ideeën.

Plaats tewerkstelling: Boomgaardstraat 7, 2018 Antwerpen

Info

Bij aanwerving verwachten we:

 • Een afschrift van uw diploma
 • Een afschrift van uw visum en uw erkenningsnummer als klinisch psycholoog of orthopedagoog
 • Een uittreksel strafregister model 2

Hoe solliciteren?

We verwachten jouw motivatiebrief en CV digitaal uiterlijk op 24 september 2023 op sollicitaties@vagga.be. Vermeld in je mail onderwerp “psycholoog ELP en agressie”.

Voor informatie kan u terecht bij Sara De Meyer, 03/256 91 00 of sara.demeyer@vagga.be.

De selectieprocedure bestaat uit 2 rondes. Kandidaten die in aanmerking komen, worden uitgenodigd voor een eerste sollicitatiegesprek op 3 oktober 2023 bij het afdelingshoofd Categoriale Zorg en twee collega’s uit het team Interpersoonlijk Grensoverschrijdend Gedrag. U krijgt voorafgaand aan het gesprek een kwartier de tijd om een casus voor te bereiden die u mondeling zal kunnen toelichten. Wanneer u weerhouden wordt na deze eerste ronde, volgt er nog een tweede en laatste selectiegesprek bij het afdelingshoofd en de directeur Mario De Prijcker (gepland op 12/10 o.v.).