Voor onze vestiging in de Boomgaardstraat op zoek naar een gedreven psychotherapeut voor een voltijdse tewerkstelling (38u) die wil werken met één of meerdere gezinsleden (plegers én slachtoffers) waar sprake is (geweest) van partnergeweld.

Taakinhoud

CGG Vagga werkt aan de geestelijke gezondheidszorg van kinderen, jongeren, volwassenen met ernstige psychische problemen of stoornissen en hun omgeving. Vagga is een tweedelijnsvoorziening en werkt bij voorkeur op verwijzing. We bieden gespecialiseerde, ambulante behandeling. Onze teams zijn multidisciplinair samengesteld en werken multimethodisch. De afdeling Categoriale Zorg bundelt verslavingszorg, behandeling in het kader van interpersoonlijk grensoverschrijdend gedrag en verslavingspreventie.

Het Categoriale team Interpersoonlijk Grensoverschrijdend Gedrag (IGOG) werkt met volwassenen die naast een ernstige psychische problematiek ook interpersoonlijk grensoverschrijdend gedrag stellen. Het gaat hier over behandeling in het kader van (partner)geweld, agressie, seksueel grensoverschrijdend gedrag of aan personen met een interneringsstatuut en dit zowel volgend op een aanmelding in het kader van een justitiële maatregel als op vrijwillige basis. Meer info kan je vinden op www.vagga.be.

Voor ons zorgaanbod rond intrafamiliaal geweld heeft de Vlaamse overheid een uitbreiding van budget voorzien in het kader van de samenwerking met Veilig Huis Antwerpen. Hiermee kan VAGGA haar gespecialiseerde zorg aan plegers van partnergeweld (“Time-Out”-werking) en kinderen betrokken bij intrafamiliaal geweld (Jeugdzorg) uitbreiden. We grijpen deze gelegenheid aan om de werking van Time-Out te verdiepen en te evolueren naar een meer systemische aanpak.

Wat is de kernopdracht?

 • Screening, diagnostiek, indicatiestelling en behandeling van personen (+26 j) met een ernstige psychische stoornis, aangemeld vanuit een situatie van partnergeweld, al dan niet met een forensisch statuut;
 • Zowel individuele behandelingen als koppelbehandelingen. Bij interesse kan je ook meewerken aan het groepsaanbod.

Wat zijn bijkomende taken?

 • Verslaggeving (mondeling en schriftelijk);
 • Registratie van cliëntgegevens en activiteiten (o.a. in EPD);
 • Participatie aan de algemene teamwerking (cliëntoverleg, inhoudelijke thema’s uitwerken, …).
 • Contacten uitbouwen en onderhouden met andere hulpverleners en (justitiële) verwijzers in functie van samenwerking en toeleiding. Nauwe samenwerking met het Veilig Huis opbouwen.

Profiel

 • Je hebt een master klinische psychologie of orthopedagogiek;
 • Je hebt grondige kennis van psychopathologie en psychodiagnostiek;
 • Je volgde een psychotherapieopleiding of bent bereid deze te volgen;
 • Je hebt ervaring in de (forensische) GGZ;
 • Je hebt een sterke basis om deze specifieke doelgroepen te kunnen begeleiden; omgaan met weerstand en ontkenning, vertrekken vanuit externe motivatie, werken rond hervalpreventie, Good Lives Model, systemisch werken, traumabehandeling, …
 • Je kan zelfstandig werken en verantwoordelijkheid nemen over jouw dossiers. Je bent ook een sterke teamspeler die bijdraagt in de samenwerking in het multidisciplinaire team;
 • Je neemt een cliëntgerichte en cultuur sensitieve houding aan;
 • Meertaligheid is een pluspunt, bereid zijn te werken met tolken is een must;
 • Kennis van de sociale kaart en van de werking van justitie is een meerwaarde;
 • Je hebt administratieve vaardigheden en kan vlot werken met PC;
 • Je ben bereid tot avondwerk (1 avond per week tot 20u);
 • Je werkt met een open mind en je levert constructieve bijdrages aan onze organisatie, die voortdurend in beweging en evolutie is.

CGG Vagga biedt

Ben je geïnteresseerd? Dit is wat we in de aanbieding hebben:

 • Een contract (38u) van onbepaalde duur, verbonden aan projectsubsidies van de Vlaamse overheid.
 • Indiensttreding zo snel mogelijk.
 • De bezoldiging verloopt volgens de IF.IC barema’s van de CGG (PC 331) met extralegale voordelen.

Vagga is een sterke organisatie. We beschouwen ons personeel als het menselijke kapitaal van de organisatie en streven naar een aangename werksfeer. We bieden mensen graag opportuniteiten aan, zowel individueel als op teamniveau.

Plaats tewerkstelling: Boomgaardstraat 7, 2018 Antwerpen.

Info

Hoe solliciteren?

We verwachten jouw motivatiebrief en CV digitaal uiterlijk op 11 augustus 2024 op sollicitaties@vagga.be. Vermeld in je mail onderwerp “psycholoog partnergeweld”.

Voor informatie kan u terecht bij Sara De Meyer, 03/256 91 00 of sara.demeyer@vagga.be.

Kandidaten die in aanmerking komen, worden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek op 22/08/2024. Hou deze datum alvast vrij. Indien u tegen deze datum niets vernomen heeft, betekent dit dat u helaas niet voor onze vacature in aanmerking komt.
We voorzien een 2e sollicitatieronde (eindronde) op 02/09/2024 in de namiddag (o.v.).

Bij aanwerving verwachten we:

 • Een afschrift van uw diploma.
 • Een afschrift van uw visum en uw erkenningsnummer als klinisch psycholoog of orthopedagoog.
 • Een uittreksel strafregister model 2.