Voor het Categoriale team Verslavingszorg Volwassen en ouderen zijn we op zoek naar een gedreven psychotherapeut voor een voltijdse tewerkstelling (38u) in een combinatie van 50% ambulante hulpverlening aan cliënten met een middelenproblematiek en 50% Adviespunt Verslaving.

Taakinhoud

Wat is de kernopdracht?

In het Verslavingsteam Volwassenen en Ouderen

 • Screening, diagnostiek, indicatiestelling en behandeling van personen (+26 j) met een ernstige psychische stoornis en een verslavingsproblematiek, al dan niet met een forensisch statuut
 • Zowel individuele begeleidingen als groepen begeleiden

In het Adviespunt Verslaving

 • Individuele kortdurende hulpverlening en consult om een kwaliteitsvolle indicatiestelling en doorverwijzing te realiseren; hulpvraag verduidelijken, motiverend werken, psycho-educatie, detectie acute noden … Gebruik van screeningsinstrument wanneer nodig.

Wat zijn bijkomende taken?

 • Verslaggeving (mondeling en schriftelijk).
 • Registratie van cliëntgegevens en activiteiten (o.a. in EPD).
 • Participatie aan de algemene teamwerking (cliëntoverleg, inhoudelijke thema’s uitwerken …).
 • Contacten uitbouwen en onderhouden met andere hulpverleners en verwijzers in functie van samenwerking en toeleiding. 

Profiel

Profiel

 • Je hebt een master klinische psychologie of orthopedagogiek.
 • Een psychotherapieopleiding gevolgd hebben (of bereid deze op te starten) is een pluspunt.
 • Je hebt grondige kennis van psychopathologie en psychodiagnostiek.
 • Je hebt ervaring in de verslavingszorg en/of GGZ.
 • Je kan zelfstandig werken en verantwoordelijkheid nemen over jouw dossiers. Je bent ook een sterke teamspeler die bijdraagt in de samenwerking in het multidisciplinaire team.
 • Je neemt een cliëntgerichte en cultuur sensitieve houding aan.
 • Meertaligheid is een pluspunt.
 • Kennis van de sociale kaart en van de werking van justitie is een meerwaarde.
 • Je hebt administratieve vaardigheden en kan vlot werken met PC.
 • Je bent bereid tot avondwerk (1 avond per week tot 20u).
 • Je werkt met een open mind en je levert constructieve bijdrages aan onze organisatie, die voortdurend in beweging en evolutie is.

CGG Vagga biedt

 • Je krijgt twee contracten;
  • een deeltijds contract (22,5u) van onbepaalde duur, verbonden met projectsubsidies van stad Antwerpen (Adviespunt Verslaving)
  • een deeltijds contract (15,5u) van bepaalde duur (tot 31 december 2023), gefinancierd vanuit de nieuwe RIZIV-conventie. Met kans op verlenging.
 • Indiensttreding zo snel mogelijk
 • De bezoldiging verloopt volgens de IF.IC barema’s van de CGG (PC 331) met extralegale voordelen.

Vagga is een sterke organisatie. We beschouwen ons personeel als het menselijke kapitaal van de organisatie en streven naar een aangename werksfeer. We bieden mensen graag opportuniteiten aan, zowel individueel als op teamniveau.

Plaats tewerkstelling: Boomgaardstraat 7, 2018 Antwerpen
Het Adviespunt Verslaving is momenteel ook gehuisvest in het gebouw van Vagga, maar zal midden 2023 verhuizen van locatie. Het is nog niet geweten waar in het Antwerpse dat zal zijn. Vanaf de verhuis zal je dus twee werkplekken hebben.

Info

Bij aanwerving verwachten we:

 • Een afschrift van uw diploma
 • Een afschrift van uw visum en uw erkenningsnummer als klinisch psycholoog of orthopedagoog
 • Een uittreksel strafregister model 2

Hoe solliciteren?

We verwachten jouw motivatiebrief en CV uiterlijk op 28 augustus 2022 op sollicitaties@vagga.be. Vermeld in je mail onderwerp “psycholoog verslavingszorg en adviespunt”.

Voor informatie kan u terecht bij Sara De Meyer, 03/256 91 40 of sara.demeyer@vagga.be.

Kandidaten die in aanmerking komen, worden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek op 06/09/2022 in de namiddag. Hou deze datum alvast vrij. Indien u tegen deze datum niets vernomen heeft, betekent dit dat u helaas niet voor onze vacature in aanmerking komt.

We voorzien een 2e sollicitatieronde (eindronde) op 13/09/2022, in de namiddag (o.v.).