Het team Verslavingszorg Volwassenen en ouderen werkt voor cliënten die ouder zijn dan 26 en naast hun ernstige psychische problematiek ook een verslavingsproblematiek hebben. Voor dit team zijn we op zoek naar een gedreven psychotherapeut voor een deeltijdse (30,5u) of voltijdse tewerkstelling (38u) in een vervangingscontract van 10 maand.  

Taakinhoud

Wat is de kernopdracht?

 • Screening, diagnostiek, indicatiestelling en behandeling van personen (+26 j) met een ernstige psychische stoornis én een verslavingsproblematiek, al dan niet met een forensisch statuut
 • Zowel individuele begeleidingen als groepen begeleiden
 • Contacten uitbouwen en onderhouden met andere hulpverleners en (justitiële) verwijzers in functie van samenwerking en toeleiding. 

Wat zijn bijkomende taken?

 • Verslaggeving (mondeling en schriftelijk)
 • Registratie van cliëntgegevens en activiteiten (o.a. in EPD)
 • Participatie aan de algemene teamwerking (cliëntoverleg, inhoudelijke thema’s uitwerken, …).

Profiel

 • Je hebt een master klinische psychologie of orthopedagogiek
 • Of een ander master- of bachelorsdiploma maar gelijkwaardig door ervaring in de (ambulante) geestelijke gezondheidszorg
 • Een psychotherapieopleiding (opgestart of afgerond) is een pluspunt
 • Je hebt grondige kennis van psychopathologie en psychodiagnostiek
 • Je hebt goesting om te werken met cliënten een verslavingsproblematiek, al dan niet binnen een justitieel kader. Je hebt een sterke basis om deze specifieke doelgroep te kunnen begeleiden, vb.omgaan met weerstand en ontkenning, vertrekken vanuit externe of wisselende motivatie, werken rond hervalpreventie … 
 • Je kan zelfstandig werken en verantwoordelijkheid nemen over jouw dossiers. Je bent ook een sterke teamspeler die bijdraagt in de samenwerking in het multidisciplinaire team.
 • Je hebt een open mind en neemt een cliëntgerichte en cultuur sensitieve houding aan
 • Meertaligheid is een pluspunt, bereid zijn te werken met tolken is een must
 • Kennis van de sociale kaart en van de werking van justitie is een meerwaarde
 • Je hebt administratieve vaardigheden en kan vlot werken met PC
 • Je ben bereid tot avondwerk (1 avond per week tot 20u)

CGG Vagga biedt

 • Je krijgt een deeltijds vervangingscontract (30,5u). Indien je voltijds wil werken, krijg je daarnaast nog een bijkomend vervangingscontract van 7,5u. De vervanging loopt vermoedelijk van 1 januari 2024 tot 14 oktober 2024.
 • De bezoldiging verloopt volgens de IF.IC barema’s van de CGG (PC 331) met extralegale voordelen.

Vagga is een sterke organisatie. We beschouwen ons personeel als het menselijk kapitaal van de organisatie en streven naar een aangename werksfeer. Je krijgt mogelijkheden om bijkomende vorming te volgen, er is ruimte om te investeren in goede samenwerking met je collega’s en we zorgen ervoor dat je een goede balans ervaart tussen je werk en je privé. Daarnaast appreciëren we jouw input en gaan we samen aan de slag met goede ideeën.

Plaatsen tewerkstelling:

 • Boomgaardstraat 107, 2018 Antwerpen
 • Handelslei 173, 2980 Zoersel (1 dag per week)

Info

Hoe solliciteren?

We verwachten jouw motivatiebrief en CV digitaal uiterlijk op 5 november 2023 op sollicitaties@vagga.be. Vermeld in je mail onderwerp “vervanging psycholoog verslaving”.

Voor informatie kan u terecht bij Sara De Meyer, 03/256 91 00 of sara.demeyer@vagga.be.

De selectieprocedure bestaat uit 2 rondes. Kandidaten die in aanmerking komen, worden uitgenodigd voor een eerste sollicitatiegesprek op 15 november 2023 bij het afdelingshoofd Categoriale Zorg en één of twee collega’s uit het team Verslavingszorg Volwassenen en Ouderen. U krijgt voorafgaand aan het gesprek een kwartier de tijd om een casus voor te bereiden die u mondeling zal kunnen toelichten. Wanneer u weerhouden wordt na deze eerste ronde, volgt er nog een tweede en laatste selectiegesprek bij het afdelingshoofd en de directeur Mario De Prijcker (gepland op 20/11 o.v.).

Indien u twee weken na het afsluiten van het vacaturebericht niets vernomen heeft, betekent dit dat u helaas niet voor onze vacature in aanmerking komt.