CGG VAGGA biedt ambulante gespecialiseerde geestelijke gezondheidzorg aan kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen en hun omgeving. We doen dat onder de vorm van diagnostiek en behandeling in multidisciplinaire en multimethodisch werkende teams volgens leeftijdsdoelgroep.

Sinds 2010 participeert CGG VAGGA aan het netwerk activeringstrajecten (vanaf 1/7/23 netwerk werk -en zorgtrajecten). Hierin nemen we samen met GTB, Groep Intro, PSC De Keerkring, CAW Antwerpen en verschillende OCMW’s van de regio een opdracht op van VDAB voor de doelgroep langdurig werkloze personen met een GGZ-problematiek. Als GGZ-partner staan wij in voor probleemverkenning, diagnostiek en behandeling van cliënten die omwille van ernstige GGZ-problematieken geen aansluiting vinden bij het normale arbeidscircuit. Je bepaalt met de cliënt het aangewezen zorgtraject en neemt dat traject zelf op en/of verwijst voor zorgaspecten naar partners. Je werkt hierbij vanuit en in jouw volwassenenteam. 

Voor deze opdracht zijn we opzoek naar een klinisch psycholoog of psychologisch consulent in een deeltijds contract van 28,5u onbepaalde duur.

Taakinhoud

Taakinhoud:

Probleemverkenning, diagnostiek en indicatiestelling van cliënten die instromen via de werk- en zorgtrajecten.

Behandeling van cliënten met ernstige GGZ-problemen en hun netwerk

Contacten onderhouden met andere hulpverleners en verwijzers en samenwerken met onze netwerkpartners rond de verwezen cliënten

Mondelinge en schriftelijke verslaggeving

Participatie aan de algemene teamwerking (cliëntoverleg, EPD, …)

Bereidheid tot avondwerk (eens per week tussen 17 en 20u)

 

Profiel

Profiel:

Je behaalde een Master Klinische Psychologie of een  Professionele Bachelor in de toegepaste psychologie of in andere menswetenschappen.

Je hebt  een (postgraduate) opleiding psychotherapie of counselor achter de rug of bent bereid die te volgen.  

Je hebt een grondige kennis van en ervaring met psychodiagnostiek  en psychopathologie

Je bouwde ervaring op in de geestelijke gezondheidszorg en/of met het werken binnen het kader van zorg- en activeringstrajecten of met de doelgroep.

Vaardigheden:

Zelfstandig kunnen werken en kunnen samenwerken in een multidisciplinair team.

Kennis en ervaring met gespreks-en begeleidingstechnieken

Zorg en aandacht voor aspecten van de problematiek die de eigen deskundigheid overstijgen en tijdig kunnen inschatten wanneer overleg met en inbreng van andere zorgverstrekkers aangewezen zijn.

Organisatietalent, communicatieve en sociale vaardigheden.

Met een open geest een bijdrage leveren aan de voortdurend evoluerende organisatiestructuur van VAGGA.

Kunnen werken in een samenwerkingsverband samengesteld uit uiteenlopende partners.

Zeer goede kennis van Nederlands, kennis van andere talen is een pluspunt.

Administratieve vaardigheden en kunnen werken met PC (Word, Outlook)

CGG Vagga biedt

VAGGA biedt:

Een deeltijds contract van onbepaalde duur van 28.5u, bezoldigd volgens de IF.IC barema’s van de CGG (PC 331). Indiensttreding zo snel als mogelijk.

Een veelzijdige functie en uitdagingen op professioneel vlak in een sterke organisatie, een divers cliënteel met uiteenlopende problematieken.

Info

Voor de aanwerving verwachten we:

Een afschrift van uw diploma

Uw erkenningsnummer en visum als klinisch psycholoog

Een bewijs van goed gedrag en zeden – model 2.

We verwachten uw sollicitatie, met een motivatiebrief en een curriculum vitae digitaal, uiterlijk op 17/5/2023  op het mailadres sollicitatie@vagga.be . Vermeld “ VAGGA- Werk- en zorgtrajecten ”.

Voor informatie kunt u terecht bij Dirk Meeus op 03/256.91.10 of dirk.meeus@vagga.be .

Kandidaten die in aanmerking komen, worden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek.

Wie uiterlijk 14 dagen na het afsluiten van de periode van kandidatuurstelling geen bericht ontving, werd niet weerhouden.