Wij zijn op zoek naar een psychologisch consulent voor de afdeling Jeugdzorg. Het betreft een nieuwe functie, waar je zelf mee vorm aan kan geven, met een voltijds contract van bepaalde duur (met kans op verlenging).

Taakinhoud

CGG VAGGA werkt aan de geestelijke gezondheid van kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen met ernstige psychische problemen of stoornissen en hun omgeving. Vagga is een voorziening voor gespecialiseerde ambulante ggz, wat betekent dat wanneer hulp uit de omgeving en eerstelijnszorg (huisarts, CLB-medewerker, thuisbegeleider…) onvoldoende is men (bij voorkeur) op verwijzing bij ons aanmeldt. Wanneer de psychosociale of psychiatrische problemen van een jongere het dagelijkse leven of dat van de directe omgeving belasten, kan het zinvol zijn om hulp te zoeken bij deskundigen die samen met de jongere, de ouders en andere zorgfiguren kunnen meedenken. VAGGA biedt als ambulante voorziening gespecialiseerde diagnostiek en behandeling. Onze hulpverleningsteams zijn multidisciplinair, werken multimethodisch en zijn samengesteld volgens expertise naar leeftijd van de doelgroep.

De afdeling Jeugdzorg van CGG VAGGA bestaat heden uit 4 leeftijdsteams die gespecialiseerde hulp bieden aan kinderen en jongeren (0 tot 18 jaar) en hun context. Voor deze afdeling, in bijzonder de groep 6 tot 18 jaar op de Belgiëlei in Antwerpen, zijn we op zoek naar een psychologisch consulent die onze jeugdteams kan ondersteunen, voornamelijk bij screening, diagnostiek en het mee vormgeven van groepsaanbod. Samen met onze sociale functie jeugd werkt de psychologisch consulent teamoverschrijdend.

Het betreft een nieuwe functie, wat betekent dat je er zelf mee vorm aan kan geven. We bieden hiervoor een voltijds contract aan van bepaalde duur en bij positieve evaluatie een reële kans op verlenging.

Je zal voornamelijk bezig zijn met:

 • Screening en oriëntatie van hulpvragen en aanmeldingen.
 • Psychodiagnostisch onderzoek uitvoeren en de schriftelijke verslaggeving verzorgen.
 • Overleggen binnen de multidisciplinaire teams over de hulpvraag en het diagnostisch traject i.f.v. de indicatiestelling, om te komen tot een geïntegreerd behandelplan.
 • Het Elektronisch Patiënten Dossier van de cliënten actueel houden en alle contacten en verslagen registreren.

Verder word je ook betrokken in:

 • Uitwerken en geven van groepsaanbod, in samenwerking met de verschillende behandelteams.
 • Afgebakende begeleidingstrajecten (bv. psycho-educatie, ouderbegeleiding…) als onderdeel van een lopende behandeling (of voor cliënten op de wachtlijst).

Profiel

Opleiding

 • Graduaat assistent in de psychologie/ Bachelor in de toegepaste psychologie.
 • Een postgraduaat in de psychodiagnostiek gevolgd hebben of interesse tot het volgen, is een pluspunt.


Verder verwachten we:

 • Grondige kennis en ervaring over (test)psychodiagnostiek.
 • Kennis en ervaring over psychopathologie.
 • Ervaring met personen met (ernstige) psychische problemen of stoornissen.
 • Vaardig zijn in het snel herkennen en inzichtelijk krijgen van problemen bij cliënten.
 • Verbindend, transparant en dialogisch samenwerken in een multidisciplinair team. Vlot kunnen communiceren, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Grondige kennis van doorverwijsmogelijkheden/sociale kaart en de jeugdhulp in het algemeen.
 • Zin voor initiatief en om innovatief te denken.
 • Probleemoplossend handelen en zelfstandig werken.
 • Een cultuursensitieve houding aannemen is een must.
 • Met een open geest kunnen werken en een constructieve bijdrage leveren aan onze organisatie, die voortdurend in beweging en evolutie is.
 • Open staan voor feedback op het eigen functioneren als hulpverlener en voor inbreng van anderen.

CGG Vagga biedt

Een voltijds contract van bepaalde duur, tot 31 december 2023, met reële kans op verlenging Indiensttreding zo snel als mogelijk.
Bezoldiging: Barema’s (301-158) onderwijs.
De functie is heel veelzijdig met uitdagingen op professioneel vlak. 
Je komt terecht in een sterke organisatie en je gaat aan de slag met een divers cliënteel waarin zeer uiteenlopende problematieken aan bod komen.


Bij aanwerving verwachten we
Een afschrift van uw diploma.
Een bewijs van goed gedrag en zeden – model 2.
Sollicitaties, vergezeld van een curriculum vitae, worden uiterlijk op donderdag 1 december 2022 digitaal per mail gericht aan sollicitatie@vagga.be . Vermeld “Psychologisch consulent Jeugd” in de onderwerpregel.