We zijn op zoek naar een psycholoog (28,5u) om deze intense samenwerking tussen het CGG en het FJC vast te houden en te verdiepen. Heb jij affiniteit met het thema intrafamiliaal geweld en heb je de kennis om ontwikkelingsbehoeften en risico's voor kinderen betrokken bij intrafamiliaal geweld goed in kaart te brengen, aarzel dan niet om uw kandidatuur door te sturen.

Taakinhoud

GG Vagga werkt aan de geestelijke gezondheidszorg van kinderen, jongeren en volwassenen. De jeugdteams van VAGGA zijn er voor (gezinnen van) kinderen en jongeren van 0 t.e.m. 23 jaar die te maken hebben met ernstige psychische problemen of stoornissen. Wij zijn een gespecialiseerde tweedelijnsvoorziening, wat betekent dat we kinderen/jongeren met ernstige psychische problemen en hun omgeving behandelen wanneer hulp uit de omgeving en eerstelijnszorg (huisarts, CLB medewerker, thuisbegeleider,…) onvoldoende zijn. Onze teams zijn multidisciplinair samengesteld en werken multimethodisch.

Veilig Huis Antwerpen is een expertisecentrum voor intrafamiliaal geweld. Het Family Justice Center (FJC) is een huis waar vele partners, zoals CAW Antwerpen- VK Antwerpen…en CGG Vagga, samenwerken om geweld in gezinnen te stoppen en mensen terug perspectief voor de toekomst te bieden. CGG Vagga vzw biedt (ondersteuning bij) geestelijke gezondheidszorg aan kinderen in de aanpak van intrafamiliaal geweld. De kinderpsycholoog biedt ondersteuning op casusniveau in het kader van de ketenaanpak door het voeren van gezamenlijke gesprekken met kinderen en ouders over intrafamiliaal geweld, samen met de casusregisseur. Daarnaast streven we, indien nodig, naar een warme toeleiding, een overdracht van zorg naar het CGG.

 • Vanuit je specialisatie bied je ondersteuning aan casusregisseurs of -ondersteuners van het Veilig Huis Antwerpen.
 • Je zorgt dat er in de ketenaanpak van Veilig Huis aandacht is voor het fysieke en psychosociaal welbevinden van de kinderen die leven in situaties van intrafamiliaal geweld.
 • Je geeft consult aan casusregisseurs en participeert aan overlegtafels
 • Je hebt gesprekken met ouders en kinderen over de impact van het geweld.
 • Je tracht het onderwerp bespreekbaar te maken en te bouwen aan inzicht, zowel bij professionelen als bij ouders, over het effect van een onveilige thuissituatie op de ontwikkeling van het kind.  Je gaat mee op zoek naar beschermende factoren.
 • Je biedt ondersteunende gesprekken aan voor kinderen en jongeren in een situatie van intrafamiliaal geweld zodat ook zij gezien en gehoord worden en de kans krijgen om hun verhaal, kwetsuren te brengen.
 • Je leidt toe naar meer gespecialiseerde en/of gepaste zorg.

Profiel

Profiel:

 • Master in de klinische psychologie
 • Affiniteit met de doelgroep
 • Je hebt bij  voorkeur ervaring binnen de geestelijke gezondheidszorg of aanverwante sectoren.

Job- en persoonsgebonden competenties

 • Probleemoplossend handelen en zelfstandig werken.
 • Stressbestendig ( stevige problematiek) en flexibel (snel schakelen) kunnen werken.
 • Verbindend, transparant en dialogisch samenwerken.
 • Communicatief sterk, zowel mondeling als schriftelijk (jaarlijkse rapportage).
 • Noden goed en tijdig kunnen signaleren alsook grenzen trekken waar nodig.
 • Je beschikt over de kennis en de vaardigheden om de ontwikkeling van het kind in te schatten.
 • Zin voor initiatief en om innovatief te denken.
 • Een cultuursensitieve houding aannemen is een must.
 • Met een open geest kunnen werken en een constructieve bijdrage leveren aan onze organisatie, die voortdurend in beweging en evolutie is.

 

CGG Vagga biedt

Wat is ons aanbod?

 • Contract onbepaalde duur voor 75%
 • Bezoldiging volgens de IF.IC barema’s van de CGG (PC 331) met extralegale voordelen.
 • Een veelzijdige functie en uitdagingen op professioneel vlak  in een sterke organisatie, een divers cliënteel met uiteenlopende problematieken.
 • Vaste werkdagen met voldoende bereidheid om ’s avonds te werken.

Wat heb we nodig?

 • Een afschrift van uw diploma.
 • Een bewijs van goed gedrag en zeden – model 2.

Info

Sollicitaties, vergezeld van een curriculum vitae, worden uiterlijk op 23 juli 2024 digitaal per mail gericht aan sollicitaties@vagga.be . Vermeld “Psycholoog FJC” in de onderwerpregel.

Kandidaten die in aanmerking komen, worden in de week van 19 augustus 2024 uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek.