DISCLAIMER E-MAIL VAGGA

Dit bericht wordt verzonden vanuit een e-mailadres voor professioneel gebruik. De verantwoordelijken binnen de organisatie kunnen kennis nemen van alle berichten verzonden van en naar dit adres.

De inhoud van dit bericht (inclusief bijlagen) is alleen bestemd voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke of persoonlijke informatie bevatten. Als u dit bericht onbedoeld heeft ontvangen verzoeken wij u het onmiddellijk te verwijderen en de afzender te informeren.

Vagga vzw aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie in e-mailberichten.