Onze forensische teams richten zich tot jongeren en volwassenen met psychische problemen of stoornissen én een probleem met (interpersoonlijk) grensoverschrijdend gedrag.