Word jij onze nieuwe collega? Bekijk hieronder onze vacatures!

KLINISCH PSYCHOLOOG M/V


CGG Vagga werkt aan de geestelijke gezondheidszorg van kinderen, jongeren, volwassenen met  ernstige psychische problemen en hun omgeving door het bieden van ambulante gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg. Onze teams zijn multidisciplinair samengesteld en werken multimethodisch.

Voor één van onze volwassenenteams zoeken  we een  Klinisch Psycholoog voor 19u  in een vervangingscontract.

meer informatie

Ervaringsdeskundige in de geestelijke gezondheidszorg (13u/w) Team Volwassenen Verslavingszorg


CGG Vagga werkt aan de geestelijke gezondheidszorg van kinderen, jongeren, volwassenen met ernstige psychische problemen of stoornissen en hun omgeving. Vagga is een tweedelijnsvoorziening en werkt bij voorkeur op verwijzing. We bieden gespecialiseerde, ambulante behandeling. Onze teams zijn multidisciplinair samengesteld en werken multimethodisch. De afdeling Categoriale Zorg behandelt cliënten die naast hun ernstige psychische problematiek ook een verslavingsproblematiek hebben, of een probleem met interpersoonlijk grensoverschrijdend gedrag (al dan niet door justitie doorverwezen). Daarnaast hebben we ook een team Verslavingspreventie dat ouders, organisaties en lokale besturen ondersteunt in het omgaan met alcohol en andere drugs, gokken en gamen. Meer info kan je vinden op www.vagga.be.

Het Categoriale team Verslavingszorg Volwassenen en ouderen werkt met cliënten die ouder zijn dan 26 jaar. Ter versterking van dit team zijn we op zoek naar een ervaringsdeskundige voor een deeltijdse tewerkstelling (13u) voor een jaar, mogelijks verlengbaar.

meer informatie

Ervaringsdeskundige in de geestelijke gezondheidszorg (19u/w) Zorg aan Geïnterneerden


Het categoriale team Interpersoonlijk Grensoverschrijdend Gedrag (IGOG) werkt met volwassenen die naast een ernstige psychische problematiek ook interpersoonlijk grensoverschrijdend gedrag stellen. Het gaat hier over behandeling in het kader van partnergeweld, intra familiaal geweld, agressie, seksueel grensoverschrijdende gedrag en/of behandeling van personen met een interneringsstatuut. Aanmeldingen gebeuren zowel op vrijwillige basis als in het kader van een justitiële maatregel.

Ter versterking van dit team zijn we op zoek naar een ervaringsdeskundige in de geestelijke gezondheidszorg voor een deeltijdse tewerkstelling van 19u (contract onbepaalde duur). We zijn specifiek naar iemand op zoek met ervaring met een interneringsstatuut. Deze tewerkstelling wordt gefinancierd met projectmiddelen “Zorg aan geïnterneerden” vanuit de Federale Overheid (FOD Volksgezondheid) en kadert in een nieuw project dat Vagga vorm geeft samen met Bethanië en Multiversum.

Samen met je collega’s hulpverleners zal je in eerste instantie werken met cliënten met een interneringsstatuut op onze vestiging in de Boomgaardstraat, individuele sessies en groep sessies. Indien je hiervoor interesse hebt, zouden we ook graag bekijken of je ook ondersteuning kan bieden aan gedetineerden met een interneringstatuut in de gevangenis van Antwerpen.

meer informatie

Klinisch psycholoog of orthopedagoog Behandeling van agressie & Eerstelijns psychologische zorg klanten stad Antwerpen (38 u/w)


Het Categoriale team Interpersoonlijk Grensoverschrijdend Gedrag (IGOG) werkt met volwassenen die naast een ernstige psychische problematiek ook interpersoonlijk grensoverschrijdend gedrag stellen. Het gaat hier over behandeling in het kader van (partner)geweld, agressie, seksueel grensoverschrijdend gedrag of aan personen met een interneringsstatuut en dit zowel volgend op een aanmelding in het kader van een justitiële maatregel als op vrijwillige basis. De deelwerking Basta! focust zich op de behandeling van agressieproblematieken.

CGG VAGGA heeft met enkele organisaties op de eerste lijn een samenwerking om een eerstelijns psychologische functie (ELP) te voorzien. De eerstelijns psychologische functie focust op volgende opdrachten: detectie van psychische problemen, vroege interventie, kortdurende psychotherapie of psychologische begeleiding en deskundigheidsbevordering van de eerste lijn inzake psychische problematiek. 1Plek is het team dat de eerstelijns psychologische functie voorziet voor cliënten doorverwezen door de stad Antwerpen.

We zijn voor onze vestiging in de Boomgaardstraat op zoek naar een gedreven psychotherapeut voor een voltijdse tewerkstelling (38u) die volgende taken wil combineren; behandeling van agressie (19u) en eerstelijns psychologische zorg aan klanten van de stad Antwerpen (19u). Het gaat over een vervangingscontract van ongeveer 6 maanden.

meer informatie

Klinisch psycholoog of orthopedagoog: Behandeling van seksueel grensoverschrijdend gedrag (30,5 u/w)


Het Categoriale team Interpersoonlijk Grensoverschrijdend Gedrag (IGOG) werkt met volwassenen die naast een ernstige psychische problematiek ook interpersoonlijk grensoverschrijdend gedrag stellen. Het gaat hier over behandeling in het kader van (partner)geweld, agressie, seksueel grensoverschrijdend gedrag of aan personen met een interneringsstatuut en dit zowel volgend op een aanmelding in het kader van een justitiële maatregel als op vrijwillige basis.

We zijn op zoek naar een gedreven psychotherapeut voor de behandeling van cliënten die seksueel grensoverschrijdend gedrag (SGG) stellen, in een deeltijdse tewerkstelling (30,5u) in een vervangingscontract van ongeveer 3 maanden, mogelijks verlengbaar.

meer informatie

Drugpreventiewerker (30,5u)


CGG Vagga werkt aan de geestelijke gezondheidszorg van kinderen, jongeren en volwassenen met ernstige psychische problemen of stoornissen en hun omgeving. Vagga is een tweedelijnsvoorziening en werkt bij voorkeur op verwijzing. We bieden gespecialiseerde, ambulante behandeling. Onze teams zijn multidisciplinair samengesteld en werken interdisciplinair en multimethodisch.

Preventie is een onmisbaar aspect van het werken aan geestelijke gezondheidszorg. Het team Verslavingspreventie is onderdeel van de afdeling Categoriale Zorg en ondersteunt organisaties en lokale besturen in het omgaan met alcohol en andere drugs, tabak, psychoactieve medicatie, gokken en gamen. Samen met hulpverleners uit andere teams neemt het Verslavingspreventieteam ook een adviserende rol op naar ouders. Meer info kan je vinden op www.vagga.be.

We zijn op zoek naar een gedreven preventiewerker om het Team Verslavingspreventie te versterken in een deeltijdse betrekking (30,5u). De tewerkstelling kadert in stabiele projectmiddelen die we ontvangen van de stad Antwerpen. Een deel van je contract (19u) zal onbepaalde duur zijn, het andere deel (11,5u) is een contract bepaalde duur met een looptijd van 2 jaar.

meer informatie

Psychiater transitie leeftijd (min. 14u/week) Categoriale Zorg


Het Categoriale Jongeren en Jongvolwassenteam werkt met 14 tot 26jarigen die naast een ernstige psychische problematiek ook met een verslavingsproblematiek kampen of interpersoonlijk grensoverschrijdend gedrag stellen. De jongeren worden aangemeld in het kader van een gerechtelijke maatregel of melden zich met een vrijwillige hulpvraag aan. Als psychiater heb je naast het multidisciplinaire basisteam waartoe je behoort, ook een goede samenwerking met de andere ervaren (kinder-)psychiaters in Vagga.

Naast een therapeutische aanpak hechten we veel belang aan kwaliteitsvolle diagnostiek en een therapeutisch groepsaanbod voor diverse problematieken. De inbedding in de grotere organisatie maakt een vlotte doorstroming naar andere zorgsoorten mogelijk. Onze maatschappelijke rol als CGG leidt tot samenwerkingsverbanden met diverse andere organisaties en met justitiële partners. We volgen de maatschappelijke evoluties op de voet en zijn ook regelmatig trekker of actieve deelnemer in innoverende projecten (bv. Kompas Plus, Niet Gedetineerde Justitiabelen met een kwetsbare problematiek, Conventie psychologische zorg, …).

Deze vacature is desgewenst te combineren met de vacature psychiater volwassenzorg verslaving. Afstemming over het aantal uren is mogelijk. Vergoeding voor deelname aan het cliëntoverleg wordt voorzien.

meer informatie

Psychiater verslavingszorg volwassenen en ouderen (19u-28u/week) Categoriale Zorg


Het Categoriale team Verslavingszorg volwassenen en ouderen werkt met cliënten vanaf 26 jaar die naast een ernstige psychische problematiek ook met een verslavingsproblematiek kampen. 

De cliënten worden aangemeld in het kader van een gerechtelijke maatregel of melden zich met een vrijwillige hulpvraag aan, bv. doorverwezen door de huisarts. Als psychiater heb je naast het multidisciplinaire basisteam waartoe je behoort, ook een goede samenwerking met de andere ervaren (kinder- )psychiaters in Vagga.

Naast een therapeutische aanpak hechten we veel belang aan kwaliteitsvolle diagnostiek en een therapeutisch groepsaanbod voor diverse problematieken. De inbedding in de grotere organisatie maakt een vlotte doorstroming naar andere zorgsoorten mogelijk. Onze maatschappelijke rol als CGG leidt tot samenwerkingsverbanden met diverse andere organisaties en met justitiële partners. We volgen de maatschappelijke evoluties op de voet en zijn ook regelmatig trekker of actieve deelnemer in innoverende projecten (bv. Adviespunt Verslaving, Drugs en Detentie, conventie psychologische zorg, …).

Deze vacature is desgewenst te combineren met de vacature psychiater transitieleeftijd Categoriale Zorg. Afstemming over het aantal uren is mogelijk. Vergoeding voor deelname aan het cliëntoverleg en eventueel andere niet-patiëntgebonden taken wordt voorzien.

meer informatie