De Volwassenen- en Ouderenteams van VAGGA zijn er voor mensen vanaf 24  jaar die te maken hebben met ernstige psychische stoornissen, en hun omgeving. Voor cliënten vanaf 60 jaar hebben wij een team dat zich specialiseert in deze leeftijdsfase.
Cliënten stromen in na een verwijzing door huisarts of een andere hulpverleningspartner.

De vraag naar hulp is groot en om wachttijden zoveel als mogelijk te beperken trachten wij onze zorg zo efficiënt mogelijk te organiseren.
Behandeltrajecten worden daarom regelmatig geëvalueerd in samenspraak met onze cliënten en binnen onze multidisciplinaire teams.  We bewaken hiermee dat elke hulpvraag (nog) de meest aangepaste zorg krijgt.
Hoe het behandeltraject loopt, aan welke doelen gewerkt wordt en  of de geboden zorg beantwoordt aan de nood en de verwachting van de cliënt blijft in elke fase van het traject centraal staan. Wanneer een ander aanbod binnen of buiten VAGGA beter aan de hulpvraag tegemoet komt, verwijzen we naar dit aanbod.

De regelmatige aanwezigheid van cliënten op afspraak is cruciaal.
Onderzoek toont aan dat een intensief contact bepalend is voor succes. Anderzijds, blijken regelmatige afwezigheden een afgebroken traject te voorspellen.
Wij moedigen onze hulpverleners dan ook aan om regelmatige afwezigheden zo snel mogelijk met hun cliënten te bespreken.
Wanneer regelmatige aanwezigheid niet haalbaar blijkt, kijken wij met de cliënt en de verwijzer naar een alternatief hulpaanbod.