De (jong)volwassenen- en ouderenteams van VAGGA zijn er voor mensen vanaf 18 jaar die te maken hebben met ernstige psychische problemen of stoornissen, en hun omgeving.

De volwassenenzorg binnen CGG VAGGA reorganiseert haar aanpak en aanbod. Wij willen hiermee de wachttijd bij opstart drastisch laten dalen, beter samenwerken met de hulpverleners en zorgverstrekkers uit de eerste lijn en ruimer kunnen inspelen op de diverse hulpvragen die ons voorgelegd worden.
We zullen voortaan enkel nog behandelingen opstarten na professionele verwijzing (huisarts, …). We willen na een oriëntatiegesprek een psychotherapeutische behandeling voorstellen die snel kan starten na de aanmelding. Na een eerste behandeltraject evalueren we samen met jou of vervolgzorgzorg aangewezen is. Deze vervolgzorg kan in VAGGA of bij één van onze partners. Deze kan aansluiten of starten na een wachttijd.

Het plan is klaar, maar er is enige tijd nodig om dit uit te rollen en om mensen op de wachtlijsten in het vernieuwde zorgaanbod te laten starten. Tijdens de overgangsfase gedurende de komende  maanden blijven we open voor aanmelding en telefonische screening. Daarna zal het evenwel wachten zijn op volgende oriënterende gesprek(ken). We maken ons echter sterk dat het behandelaanbod aansluitend kan starten.