V.Z.W. VAGGA (Vereniging Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg Antwerpen) is een Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) dat erkend en gesubsidieerd wordt door de Vlaamse overheid.

Welkom bij VAGGA

VAGGA biedt gespecialiseerde, ambulante behandeling aan kinderen, volwassenen en ouderen met ernstige psychische problemen of stoornissen en aan hun omgeving. ‘Ambulant’ betekent dat men enkel, na afspraak, op consultatie kan komen, maar niet bij ons kan verblijven. VAGGA heeft ook een gespecialiseerde werking voor verslavingszorg en verslavingspreventie, en voor personen die door justitie verwezen werden voor behandeling (forensische zorg).

Wij zijn een tweedelijnsvoorziening, wat betekent dat we mensen én hun omgeving behandelen wanneer hulp uit de omgeving en eerstelijnszorg (huisarts, diensten maatschappelijk werk,…) onvoldoende blijkt.

Wij werken bij voorkeur op verwijzing, wat betekent dat mensen op aanraden van een andere hulpverlener (zoals de huisarts, CAW medewerker,…) contact met ons opneemt. Aangezien zij meestal goed kunnen inschatten of ons hulpaanbod gepast zal zijn, raden we iedereen aan om eerst bij een van hen advies te vragen.

  • VAGGA heeft voor alle doelgroepen een multidisciplinair team dat bestaat uit psychiaters, psychologen, maatschappelijk werkers en andere disciplines. De meeste van onze hulpverleners hebben een bijkomende psychotherapeutische opleiding gevolgd. Zij werken samen om jou op de meest effectieve manier te helpen.
  • VAGGA werkt interdisciplinair en multi-methodisch. De zorgvraag van de cliënt en zijn omgeving zijn het vertrekpunt voor het opstellen van het behandelplan dat uitgevoerd en geëvalueerd wordt in overleg met de cliënt.
  • VAGGA maakt zoveel als mogelijk gebruik van de mogelijkheden van de cliënt en zijn omgeving om het bio-psycho-sociaal functioneren van de cliënt te bevorderen, te herstellen of te behouden.
  • VAGGA streeft een toegankelijke, cultuursensitieve, kwaliteitsvolle en wetenschappelijk verantwoorde zorgverlening na.
  • VAGGA wil tevens zijn deskundigheid ter beschikking stellen aan de andere partners in de hulp- en dienstverlening en de gerelateerde sectoren.

Bekijk hier

Organogram VAGGA    
Publicaties