Het Categoriale Jongeren en Jongvolwassenteam werkt met 14- tot 26jarigen die naast een ernstige psychische problematiek ook met een verslavingsproblematiek kampen of interpersoonlijk grensoverschrijdend gedrag stellen.

Deze vacature (min. 14u/week) is desgewenst te combineren met de vacature psychiater volwassenzorg verslaving.

Taakinhoud

De jongeren worden aangemeld in het kader van een gerechtelijke maatregel of melden zich met een vrijwillige hulpvraag aan. Als psychiater heb je naast het multidisciplinaire basisteam waartoe je behoort, ook een goede samenwerking met de andere ervaren (kinder-)psychiaters in Vagga.

Naast een therapeutische aanpak hechten we veel belang aan kwaliteitsvolle diagnostiek en een therapeutisch groepsaanbod voor diverse problematieken. De inbedding in de grotere organisatie maakt een vlotte doorstroming naar andere zorgsoorten mogelijk. Onze maatschappelijke rol als CGG leidt tot samenwerkingsverbanden met diverse andere organisaties en met justitiële partners. We volgen de maatschappelijke evoluties op de voet en zijn ook regelmatig trekker of actieve deelnemer in innoverende projecten (bv. Kompas Plus, Niet Gedetineerde Justitiabelen met een kwetsbare problematiek, Conventie psychologische zorg, …).

Afstemming over het aantal uren is mogelijk. Vergoeding voor deelname aan het cliëntoverleg wordt voorzien.

Profiel

 • Je bent een enthousiast en geëngageerd (erkend) kinder- en jeugdpsychiater of volwassenenpsychiater met interesse voor de transitieleeftijd, verslavingsproblematiek en interpersoonlijk grensoverschrijdend gedrag.
 • Je functioneert vanuit je psychiatrische verantwoordelijkheid in een multidisciplinair en multimethodisch team.
 • Je diagnosticeert en behandelt, zowel medisch-psychiatrisch als psychotherapeutisch, kinderen en jongeren met ernstige psychische en psychiatrische problemen. 
 • Je hebt een cliëntgerichte en cultuursensitieve houding.
 • Je werkt collegiaal samen met andere hulpverleners: je kunt actief luisteren, je bent communicatievaardig en kan over je eigen handelen reflecteren.
 • Je bent actief betrokken bij de opstelling en implementatie van een multidisciplinair behandelplan, tevens bewaak je de kwaliteit en de voortgang hiervan.
 • Je draagt bij tot de verdere optimalisering van de kwaliteit en de uitbouw van de afdeling Categoriale Zorg, in de eerste plaats binnen het jongeren en jongvolwassenenteam (14-26 jaar).

CGG Vagga biedt

 • Een dynamische functie in een sterk ontwikkelende afdeling en organisatie met een aangename werksfeer en ruimte om nieuwe initiatieven te ontwikkelen die aansluiten op onze kerntaak als CGG.
 • De kans om het team inhoudelijk mee vorm te geven.
 • Inspirerende ruggenspraak met ervaren collega’s psychiaters.
 • Aantrekkelijke mogelijkheden op vlak van bijkomende vorming en flexibele werkomstandigheden.
 • Een aantrekkelijke overeenkomst op zelfstandige basis, met een engagement van minimum 14u per week, met administratieve ondersteuning en een vergoeding voor deelname aan cliëntoverleg en mogelijke andere niet-patiëntgebonden taken.
 • Wanneer je de voorkeur hebt om in loondienst te werken bij CGG Vagga is dit bespreekbaar (bezoldiging volgens CGG barema’s, incl. functietoeslag en andere extralegale voordelen).

Info

Belangstellenden kunnen meer informatie over deze vacature inwinnen bij Sara De Meyer, afdelingshoofd Categoriale zorg CGG Vagga, 03 256 91 00 of 0486 66 70 81 of Mario De Prijcker, directeur CGG Vagga, 0486 79 39 45. U kan ook contact opnemen met psychiater dr. Iris De Mulder, 0494 94 52 52.

Hoe solliciteren?

Sollicitaties, vergezeld van een curriculum vitae, worden elektronisch verwacht bij Sara De Meyer (afdelingshoofd), sara.demeyer@vagga.be en Mario De Prijcker (directeur), mario.deprijcker@vagga.be.

Laatstejaarsassistenten worden ook uitgenodigd om zich kandidaat te stellen.

Vertrouwelijke afhandeling wordt gewaarborgd.