Beter omgaan met stress?
Last van piekergedachten?
Iets moeilijk meegemaakt?
Wil je actiever zijn?
Loop je soms vast?
Ontdek wat bij jou past en wat jij graag wil doen!

Wat is een ACT-groep?

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) is een vorm van gedragstherapie die je kan helpen om je eigen weg te volgen en op een handige manier om te gaan met je problemen. In 9 groepssessies leer je:

  • Je bewust worden van je gevoelens en gedachten
  • Ruimte maken voor vervelende gevoelens
  • Afstand nemen van moeilijke gedachten, in plaats van je erdoor te laten opslorpen
  • Echt aanwezig zijn in het hier en nu
  • Stilstaan bij wat jij écht belangrijk vindt in je leven en stappen in deze richting zetten.

Doelgroep

De ACT-groep richt zich tot jongeren tussen 14 en 18 jaar die moeilijkheden ondervinden in het omgaan met lastige gevoelens en gedachten en hierdoor moeilijk tot actie komen.

Werkwijze

ACT is een actiegerichte therapievorm. In de groep werken we met een arsenaal aan doeoefeningen, verhalen, metaforen en technieken uit mindfulness. De groep bestaat uit 6 tot 8 deelnemers en vindt plaats op woensdagnamiddag. We luisteren naar elkaar, geven of ontvangen steun en leren van elkaar. Samen gaan we op zoek naar antwoorden die passen bij wie je bent en waar je naartoe wil.

Hoe kan je aanmelden?

  • Aanmelden gebeurt via een verwijzer (huisarts, CLB, therapeut, enz.) die de ouder en/of het kind al langer kent.
  • De verwijzer kan contact opnemen met ons secretariaat via het nummer 03/256.91.00 of via mail (clara.dierckx@vagga.be).
  • Na aanmelding wordt er een oriëntatiegesprek (OG) ingepland bij één of twee van de collega’s die de groep begeleiden. In dit gesprek wordt een inschatting gemaakt, samen met de ouder(s) en verwijzer, of de groep de meest aangewezen vorm van behandeling is.
  • Soms wordt er een ander traject binnen het CGG (zoals ouder-kind sessies) of andere hulpverlening geadviseerd.
  • Voor dit aanbod kunnen we helaas niet met tolken werken

Nieuwe ACT-groep in Zoersel najaar 2023 

Meer informatie