De KOPP-groep bij CGG vagga is een groepsaanbod voor kinderen (en hun ouders). Op een laagdrempelige manier wordt ruimte gemaakt om te spreken over, en creatief te werken rond het leven met (een ouder met) een psychische kwetsbaarheid. Het groepsaanbod richt zich op het inzetten en versterken van beschermende factoren en het stilstaan bij, en verminderen van risicofactoren.

Wat is een KOPP-groep?

KO(A)PP wil zeggen “Kinderen van Ouders met Psychische Problemen (of een Afhankelijkheidsprobleem)”. Om het te vereenvoudigen spreken wij van een KOPP-groep.

Er zijn heel wat gezinnen waar één van de ouders worstelt met psychische problemen. Dat betekent niet dat het kind een probleem heeft, maar wel dat het gezin voor een extra uitdaging staat. De blik van de buitenwereld geeft vaak bijkomende druk en kan zorgen voor isolement. Kinderen voelen zich vaak alleen, machteloos en durven hier niet over spreken met anderen. Ouders kampen soms met een schuldgevoel of voelen zich falen in hun ouderschap.

Jammer genoeg weten weinig kinderen en ouders niet dat zij dit niet alleen doormaken. Daarom zetten wij in op lotgenotencontact. We zorgen voor een veilige plek waar ouders en kinderen ongestoord hun verhaal kunnen doen, zonder zich zorgen te moeten maken over niet begrepen worden of de reacties van anderen. We zetten in op ontmoeting, maar ook op veerkracht. Want wij geloven dat KOPP-gezinnen over veel kwaliteiten beschikken, die hen een heel stuk verder kunnen helpen.

Het aanbod bestaat uit een kindergroep en soms wordt er ook een parallelle oudergroep georganiseerd.

Kindergroep

In de kindergroep proberen we met babbels, oefeningen en speelse metaforen het taboe te doorbreken, erkenning te geven en hun veerkracht te verhogen.

 • We geven informatie over psychische problemen en nemen tijd om stil te staan bij wat het voor hen betekent om een KOPP-kind te zijn. Tijdens één van de sessies komt een volwassenpsychiater langs om de vragen van de kinderen te beantwoorden.
 • Samen denken we na over hoe kinderen ook goed voor zichzelf kunnen zorgen en waar ze in hun eigen omgeving terecht kunnen voor steun.
 • We gaan samen creatief aan de slag en maken voldoende tijd vrij om te ontspannen. Iets leuks doen voor jezelf is immers ontzettend belangrijk.

Oudergroep

We nodigen ouders met een psychische kwetsbaarheid uit om op een laagdrempelige manier met mildheid over hun ouderschap te spreken, ten midden van alle uitdagingen. Als deze ouders dat wensen, kunnen zij ook hun partner meebrengen naar de groep. Ouders kunnen in deze groep hun ervaringen met andere ouders delen en elkaar inspireren.

 • In de groep kunnen ze ervaringen en worstelingen delen met andere ouders die iets gelijkaardig meemaken.
 • Zelfzorg is erg belangrijk. We brengen in kaart wat energie geeft en waar je terecht kan als het moeilijk gaat.
 • We denken na over wat ouders kunnen doen om de veerkracht van hun kind te verhogen.

Wanneer is een KOPP-groep aangewezen?

Voorwaarden voor deelname:

 • Het is belangrijk dat kinderen de toestemming krijgen om te mogen praten over hun gezinsleven. Het voelt oké om in aparte groepen te komen.
 • Enig ziekte inzicht bij de ouder. Een officiële diagnose is niet nodig.
 • Deelname aan de kinder- en oudergroep zijn onlosmakelijk verbonden. Een kind kan niet deelnemen als de ouder niet wenst te komen.
 • De hulpverlener die verwijst, blijft betrokken/beschikbaar bij het gezin doorheen het groepstraject.
 • Er is geen ernstige problematiek bij het kind zelf.
 • Er is voldoende veiligheid bij het gezin. Er is geen actuele crisissituatie in het gezin.
 • Deelname aan alle sessies, zodat er een groepsgevoel kan ontstaan.

Enkele voorbeelden wanneer een KOPP-groep wel of net niet aangewezen is:

Wanneer kan een KOPP-groep helpend zijn?

Wanneer is een KOPP-groep (nog) niet aangewezen?

 • Anne neemt veel zorg op voor haar jongere broer wanneer mama zich niet goed in haar vel voelt. Anne kan hier met niemand over spreken. Mama ziet hoe haar dochter hiermee worstelt en is op zoek naar hulp voor hen als gezin.
 • De mama van Jaak heeft al langere tijd hulp voor zichzelf bij een psycholoog na enkele depressieve episodes. Ze maakt zich zorgen over het effect hiervan op Jaak en is op zoek naar manieren om met hem hierover te spreken.
 • De papa van Silvio kreeg als jonge dertiger de diagnose ‘Borderline’. Nu zijn kinderen ouder worden is hij bang dat ook zijn oudste zoon deze moeilijkheden kan ‘overerven’. Hij wil het anders doen dat zijn ouders en aan zijn zoon aangeven dat het oké is om hierover te praten met anderen.
 • Mohammed voelt zich vaak verdrietig of boos, zeker wanneer papa thuis weer ‘ontplofte’. Hij wordt door mama vaak aangemaand om hier op school niets over te vertellen.
 • Een CLB medewerker wordt ingeschakeld door de juf van het vijfde leerjaar omdat ze vermoedt dat Alicia wel last moet ondervinden van haar thuissituatie. Ze zag de mama van Alicia namelijk al een keer dronken verschijnen aan de schoolpoort. De leerkracht wil dat Alicia hierover kan spreken en dat er zo meer hulp komt voor het gezin.
 • De papa van Myriam ziet hoe verdrietig en teruggetrokken zijn dochter is. Hij zoekt ‘een veilig plekje’ voor haar om hierover te praten. Hij wil zelf echter niet betrokken worden bij de hulpverlening want wil niet over zijn paniekaanvallen spreken met zijn dochter of anderen buiten het gezin.

Hoe kan je aanmelden?

De KOPP-groep wordt georganiseerd in Zoersel en Antwerpen.

 • Aanmelden gebeurt via een verwijzer die de ouder en/of het kind al langer kent.
 • De verwijzer kan contact opnemen met ons secretariaat via het nummer 03/256.91.00 of via mail (kopp@vagga.be).
 • Na aanmelding wordt er een oriëntatiegesprek (OG) ingepland bij één of twee van de collega’s die de groep begeleiden. In dit gesprek wordt een inschatting gemaakt, samen met de ouder(s) en verwijzer, of de groep de meest aangewezen vorm van behandeling is.
 • Soms wordt er een ander traject binnen het CGG (zoals ouder-kind sessies) of andere hulpverlening geadviseerd.
 • Voor dit aanbod kunnen we helaas niet met tolken werken

De volgende KOPP groep start in januari 2024. 

Meer info

Wil je graag meer weten over het thema KOPP/KOAP?

Klik hier