Alle medewerkers van VAGGA doen hun uiterste best om jou goede zorg te bieden en zorgvuldig om te gaan met jouw belangen. Toch kan het zijn dat je niet tevreden bent over de zorg binnen VAGGA. Als dat het geval is, horen we dat graag.

 

Klachtenregeling

Heeft u een klacht? Probeer hier best eerst met je hulpverlener over te praten. Alle medewerkers staan hiervoor open.

Als dit niet mogelijk is of niet het gewenste resultaat oplevert, kan je jouw vraag of klacht kenbaar maken door persoonlijk, telefonisch of schriftelijk contact op te nemen met het afdelingshoofd of met de directeur.

  • Voor kinderen en jongeren: Emmanuel Standaert (emmanuel.standaert@vagga.be, 03 256 91 00)
  • Voor (jong)volwassenen en ouderen: Dirk Meeus (dirk.meeus@vagga.be, 03 256 91 00)
  • Voor verslavings- en forensische zorg: Sara De Meyer (sara.demeyer@vagga.be, 03 256 91 00)
  • Directeur: Mario De Prijcker (mario.deprijcker@vagga.be, 03 256 91 00)

Indien je dit wenst, kan je ook beroep doen op een externe en onafhankelijke ombudspersoon
Zij is bereikbaar via de Onafhankelijke Ombudsdienst Geestelijke Gezondheidszorg (OOGG):

Elke Van Passel
0485 78 32 45
Elke.Vanpassel@oogg.be