Als je bij ons opstart, is eerst een goede verkenning en inschatting nodig van het probleem waar je mee komt. Op basis daarvan wordt samen met jou bekeken hoe de behandeling in ons CGG eruit kan zien.

Hoe werken wij?

De zorg die wij aanbieden is ambulant. Dit betekent dat je voor een afspraak naar ons centrum komt. We kunnen gemiddeld 1 contact per week aanbieden. In het weekend zijn wij gesloten.

Afhankelijk van jouw vraag en situatie kan ons aanbod individueel of in groep zijn. Er kan ook met de partner en/of het gezin worden gewerkt. Soms is er ook medische of medicamenteuze ondersteuning nodig en kan je een consult bij de psychiater krijgen.

Onze teams zijn multidisciplinair. Dit betekent dat ze bestaan uit een psychiater, psychologen, maatschappelijk werkers, criminologen, seksuologen en/of psychologische assistenten. De meeste van onze medewerkers hebben ook een bijkomende therapie-opleiding gevolgd vanuit verschillende stromingen. Deze verschillende disciplines werken samen en zoeken samen met jou welke aanpak het best bij je past.

Wij vinden het belangrijk dat je de nodige ondersteuning krijgt voor, tijdens en na de behandeling bij ons CGG. Daarom proberen wij zo veel als mogelijk samen te werken met andere hulpverleners (bijvoorbeeld een CAW-medewerker, huisarts,…) en organisaties (bijvoorbeeld opnamecentra,...) die betrokken zijn.

Alle medewerkers zijn gebonden door het beroepsgeheim. Dit betekent dat alle persoonlijke informatie wordt behandeld met respect voor jouw privacy. Persoonlijke gegevens worden goed bewaard in een elektronisch patiëntendossier en nooit zonder jouw toestemming aan anderen doorgegeven.
Indien u via een justitiële maatregel bent doorverwezen, is een minimale objectieve rapportage aan justitie verplicht.

Ons aanbod

We hebben een algemeen hulpaanbod voor personen met problemen inzake (interpersoonlijk) grensoverschrijdend gedrag, zoals seksueel grensoverschrijdend gedrag/probleem. Daarnaast is er een specifieke werking voor hulp bij agressie en intrafamiliaal geweld. Ons aanbod is zowel voor doorverwijzingen vanuit justitie als voor vrijwillige aanmeldingen.

Hoeveel kost een consultatie?

Voor een (niet – medische) consultatie bij een therapeut betaal je het standaardtarief van 11 euro.

BEKIJK ALLE TARIEVEN