Middle Childhood Attachment-based Family Therapy (MCABFT) is een therapie van 16 sessies, waarin kind en ouder(s) met hulp van de therapeut samen aan de slag gaan met de zorgen of moeilijkheden op vlak van gedrag en emotie waar het kind mee worstelt.

Wat is het en voor wie is het bedoeld?

MCABFT is een interventie die zich specifiek richt op kinderen tussen 8 en 12 jaar oud met gedrags- en/of emotionele moeilijkheden en hun ouder(s). Het algemene doel van MCABFT is het herstellen en stimuleren van een meer veilige ouder-kind gehechtheidsrelatie.

Meer info

Wanneer is MCABFT aangewezen?

Aanmeldingsklachten zijn meestal op een erg complexe manier verbonden met relationele dynamieken binnen een gezin. Wat ‘oorzaak’ is en wat ‘gevolg’ is vaak moeilijk te onderscheiden en één en ander houdt zichzelf na een tijdje wederzijds in stand. Hoe de vork precies aan de steel zit, is misschien minder relevant. Als er zorgen zijn rond de ouder-kind relatie, als gezinsleden zich onbegrepen, eenzaam of afgewezen lijken te voelen, als er veel afstand is of een kind net onvoldoende loskomt van de ouder, als er hoog oplopende en steeds terugkerende conflicten zijn, als ouders het gevoel hebben echt niet meer te weten hoe ze hun kind kunnen helpen om niet alleen thuis maar ook op school of op de sportclub te functioneren,… in al deze situaties kan MCABFT een helpend stuk in het hulpverleningsaanbod zijn.

We hebben de ervaring dat verwijzers zelf meestal goed kunnen inschatten of een interventie die gericht is op het versterken van de ouder-kind gehechtheidsrelatie helpend kan zijn voor het gezin in kwestie. Bij twijfel kan hierover steeds vooraf telefonisch overlegd worden (af te spreken via mcabft@vagga.be) of kan dit verder worden geëxploreerd tijdens het oriënteringsgesprek (cf. infra) in aanwezigheid van de verwijzer en de ouder.

Voorwaarden om te kunnen starten

 • Gezien MCABFT wordt aangeboden binnen de onderzoekssamenwerking met de KULeuven zijn ouder(s) en kind bereid om ook deel te nemen aan het wetenschappelijk onderzoek dat over MCABFT loopt. Concreet wordt van ouder(s) en kind gevraagd om bovenop de 16 therapiesessies, 3 keer extra te komen voor een testsessie binnen de studie.
 • De hulpverlener die verwijst, blijft betrokken/beschikbaar bij het gezin doorheen de therapie.
 • Er is voldoende veiligheid en geen actuele crisissituatie in het gezin.
 • Er is bij het kind geen sprake van een (ernstig vermoeden van een) Autisme Spectrum Stoornis (ASS).
 • Het kind verblijft niet in een voorziening.
 • Voor dit aanbod kunnen we niet met tolken werken. Kinderen en ouders moeten het Nederlands dus voldoende machtig zijn om voor elkaar en voor de therapeut verstaanbaar te zijn in het Nederlands.

Praktische informatie

 • De therapie gaat steeds door in het CGG
 • In totaal zijn er 16 therapiesessies meestal met ouder(s) en kind samen, maar er is ook een aantal gesprekken met de ouder(s) alleen en twee sessies met het kind alleen.
 • Sessies waar het kind bij is, duren maximaal 1 uur. Gesprekken met de ouder(s) alleen duren maximaal 1.5u.
 • De kostprijs bedraagt €11 of €4 per therapiesessie, afhankelijk van de verhoogde tegemoetkoming.
 • Naast de therapiesessies zijn er voor de wetenschappelijke studie 3 testsessies met ouder(s) en kind die maximaal 2u duren: één testsessie vindt plaats vóór de start van de therapie (premeting), één testsessie wordt georganiseerd vlak na de 16de therapiesessie (postmeting) en een laatste testsessie vindt plaats 4 maanden na de laatste therapiesessie (follow-up meting).
 • De testing bestaat uit vragenlijsten, een aantal taakjes met het kind en een ouder-kind interactietaak.
 • Na elke testsessie ontvangt het kind als beloning voor deelname aan het wetenschappelijk onderzoek een bon van Dreamland ter waarde van €20.  
 • Vanzelfsprekend zijn deze testsessies gratis.
 • Voor vragen kan je contact opnemen met ons secretariaat via het nummer 03/256.91.20 of via mail (mcabft@vagga.be).

Hoe kan je aanmelden?

 • Aanmelden gebeurt via een verwijzer die het kind en de ouder(s) al langer kent.
 • De verwijzer kan contact opnemen met ons secretariaat via het nummer 03/256.91.20.
 • Na aanmelding wordt door het secretariaat een oriëntatiegesprek (OG) ingepland bij één of twee van de collega’s van het latentieteam die deze therapie aanbieden. In dit gesprek wordt een inschatting gemaakt, samen met de ouder(s) en verwijzer, of MCABFT de meest aangewezen vorm van behandeling is op dit moment, of de voorwaarden voor deelname zijn vervuld en of iedereen bereid is tot de extra’s die horen bij de deelname aan de wetenschappelijke studie.
 • Soms wordt er na deze inschatting tijdens het OG een ander traject binnen het CGG of andere hulpverlening geadviseerd.

MCABFT wordt in VAGGA aangeboden in het kader van een samenwerking met het team van Prof. Guy Bosmans aan de KULeuven. CGG VAGGA is daarbij partner in het onderzoek naar de werkzaamheid van en de cliënttevredenheid over MCABFT, dat wordt gefinancierd via twee Rode Neuzen Projecten van het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen.

Eerste resultaten