De OBW-werking is er voor ouders en hun baby(‘s) tijdens de zwangerschap en het eerste levensjaar.

Een zwangerschap geeft aanzet tot een bijzondere en unieke fase in het leven van prille ouders. Ouders worden daarbij onvermijdelijk geconfronteerd met vragen en onzekerheden. Wanneer psychologische moeilijkheden echter het welzijn van ouder en baby in de weg staan of wanneer hierdoor de relatie tussen ouder en kind onder druk komt te staan, kunnen ouder en kind aangemeld worden voor de ouder-baby werking. Dit betreft een aanbod waarbij aan de ouder-kindrelatie gewerkt wordt en er tegelijk ook aandacht op maat is voor de noden van de moeder, medeouder en baby. Om die reden bestaat ons OBW-team uit kinder- en volwassenentherapeuten, alsook een kinder- en een volwassenenpsychiater.

Binnen de OBW-werking is het belangrijk dat de hulpvraag in hoofdzaak betrekking heeft op stressoren en inhoudelijke thema’s die eigen zijn aan de perinatale fase (de periode van zwangerschap tot wanneer de baby 1 jaar is).

Wanneer een volwassenproblematiek/hechtingsproblematiek bij moeder/ouder(s) onderliggend aanwezig is, dan heeft dit onvermijdelijk invloed op het ouder zijn en de zorg voor de baby. In dit geval overstijgt de hulpvraag het meer fasegebonden opzet van de ouder-babywerking. Om die reden dient de aanmelding dan ook bij de reguliere volwassenenwerking te gebeuren.

Meer info vind je in de folder.

OBW-aanbod voortaan op verwijzing
Dit betekent dat er al een hulpverleningspartner betrokken is die ook telkens de aanmelding bij ons doet.