Het aanbod van Preventie kan er als volgt uitzien: 

  • Coaching. De organisatie wordt door een preventiewerker gecoacht om te komen tot een op maat gemaakt alcohol- en drugbeleid. Dit beleid is een geheel van afspraken en regels betreffende druggebruik en hoe ermee om te gaan. In dit coachingsproces maakt de preventiewerker gebruik van diverse hulpmiddelen, afgestemd op de behoeften van de organisatie.
  • Vorming over producten, basiskaders bij verslaving, signaalherkenning, motiverend werken, gamen …
  • Intervisie. Sectorgebonden aanbod voor het bespreken van cases rond middelengebruik
  • Advies bij concrete casussen, vragen bij incidenten, studentenvragen, implementeren van het beleid, organiseren van activiteiten met een preventieve waarde, …
  • Materialen uitleendienst educatieve materialen en begeleidingstools om middelengebruik bespreekbaar te maken (voor de sectoren onderwijs, bijzondere jeugdzorg, vaph, ECM, jeugdverenigingen, sportclubs, …
  • Open aanbod thematische vormingen waar intermediairen uit specifieke sectoren kunnen intekenen (link naar ‘kalender’ met pdf documenten)

Bekijk ook onze folder.

U bent op zoek naar ondersteuning in uw rol:

Als ouder      Als organisatie

Wil je op de hoogte blijven van ons vormingsaanbod?

Inschrijven