Ons team verslavingspreventie ondersteunt organisaties en lokale besturen in het omgaan met alcohol en andere drugs, gokken, gamen en digitale media.

We stellen ons als doel om problemen te voorkomen. Wanneer er zich toch problemen voordoen begeleiden we organisaties om deze problemen zo goed mogelijk aan te pakken.

We werken naar alle organisaties en lokale besturen binnen het werkingsgebied van CGG VAGGA . Preventie voorziet een aanbod ‘op maat’. Ook ouders kunnen vragen stellen. 

Preventie zet de gezondheid en het welzijn van de gebruiker en de omgeving centraal. We baseren onze visie op hedendaagse wetenschappelijke inzichten in het onderzoek en de aanpak van het verslavingsthema. Preventie situeert zich hiermee aan het begin van een zorgcontinuüm. Voor meer informatie klik hier. Afhankelijk van de doelgroep en de context stelt preventie zich verschillende doelen:

  • Het gebruik ontraden
  • De beginleeftijd uitstellen
  • Verantwoordelijk gedrag bevorderen
  • Een vroegtijdige aanpak door de omgeving stimuleren
  • De schade bij gebruikers beperken