Onze verslavingsteams richten zich tot jongeren, volwassenen en ouderen die te maken hebben met een verslavingsprobleem in combinatie met een psychisch(e) probleem of stoornis.

Voor wie hebben wij een aanbod?

Wij zijn een tweedelijnsvoorziening, wat betekent dat we cliënten met een verslavingsprobleem in combinatie met ernstige psychische problemen en hun omgeving behandelen wanneer hulp uit de omgeving en eerstelijnszorg (huisarts, CAW medewerker,…) onvoldoende zijn. 

De teams verslavingszorg van VAGGA richten zich tot cliënten uit het arrondissement Antwerpen. Cliënten van buiten het werkingsgebied worden verwezen naar een CGG in hun regio

We hebben een aanbod voor:

  • Gebruikers (van alcohol, medicatie, cannabis en andere illegale middelen), exgebruikers, gokkers en mensen die de computer compulsief gebruiken.
    • Ook voor combigebruikers, multigebruikers en dubbeldiagnose.
    • Ons zorgaanbod voor gebruikers van illegale middelen is afhankelijk van de mate van het functioneren en de nood aan intensiteit van zorg. Indien ons aanbod ontoereikend is, wordt er in overleg doorverwezen.
  • Ook mensen uit de omgeving, zoals ouders, partners of andere familieleden kunnen bij ons zorg krijgen voor problemen gelinkt aan het gebruik

Onze andere teams

Voor welke problematieken hebben wij geen aanbod?

  • Heroïne- en methadongebruikers, ook indien dit in combi- of multigebruik zit. In dit geval verwijzen we steeds door naar partners in de hulpverlening.