Meld je aan en maak een afspraak voor een verkennend gesprek.

Belangrijk: tijdelijke gewijzigde manier van aanmelden in de afdeling Jeugdzorg

Vanaf 1 mei kan je voor de leeftijd van 6 tot 18 jaar tijdelijk NIET aanmelden in onze vestiging in de Belgiëlei

Omwille van een hoge aanmeldingsdruk, beperkte hulpverleningscapaciteit en toenemende externe engagementen, kan u tijdelijk in 2 van onze jeugdteams geen aanmelding doen voor een eerste oriënteringsgesprek. Het betreft de teams voor de leeftijd van 6 tot 12 jaar en 12 tot 18 jaar.
In deze teams is de wachttijd onverantwoord lang geworden, waardoor we geen kwalitatieve hulpverlening op een aanvaardbare termijn kunnen aanbieden.
Aangezien we nu tijdelijk geen nieuwe aanmeldingen aannemen, zullen we de vrijgekomen tijd gebruiken om de instroom op een andere manier te organiseren. We zullen werken aan inclusie- en exclusiecriteria zodat het in de toekomst duidelijk is wie nog kan aanmelden in het CGG, en hulpverlening op een haalbare termijn kan opstarten. Achter de schermen zullen we dus hard aan het werk zijn om de deuren zo snel als mogelijk opnieuw te openen.

Wens je nog meer informatie over onze redenen van deze tijdelijke wijziging en het bijhorende plan van aanpak? klik hier

Onderzoeksproject Rode Neuzen Dag: op dit moment loopt er in CGG Vagga een wetenschappelijke studie naar een kortdurende therapie om het vertrouwen tussen lagere schoolkinderen en hun ouder(s) te versterken (samenwerking KUL, Rode Neuzen Fonds, FWO). Kinderen tussen 7 en 12 jaar oud met ernstige psychische problemen waarvoor hulp uit de omgeving en eerstelijnszorg onvoldoende zijn (CGG-problematiek) komen hiervoor in aanmerking. Dit onderzoeksproject loopt wel door tijdens de gewijzigde situatie van aanmelden. Voor meer informatie over het onderzoeksproject, klik hier.

Aanmelden 

Wij werken op verwijzing, wat betekent dat je op aanraden van een andere hulpverlener (zoals de huisarts, CLB medewerker, thuisbegeleider,…) contact met ons opneemt. Aangezien zij meestal goed kunnen inschatten of ons hulpaanbod gepast zal zijn, raden we iedereen aan om eerst bij een van hen advies te vragen.

Jij of je verwijzer kunnen aanmelden door tijdens de kantooruren (tussen 9u-12u en 13u-17u) telefonisch contact op te nemen met:

  • VAGGA Belgiëlei via het nummer 03/256 91 20
  • VAGGA Zoersel via het nummer 03/256 91 60

Onze onthaalmedewerkers zullen je te woord staan en enkele algemene vragen stellen (bv. leeftijd, woonplaats, huisarts, gegevens mutualiteit,…).

  • Indien je aanmeldt bij één van de Jeugdteams van de Belgiëlei (0-5 jaar, 6-11 jaar, 12-17 jaar) in Antwerpen, volgt daarna binnen de 4 weken een oriëntatiegesprek met een van onze hulpverleners, waarvoor ook de verwijzer mee wordt uitgenodigd. 
    Meer informatie
  • Indien je aanmeldt bij het Jeugdteam van Zoersel (0-18 jaar) zal één van onze hulpverleners je zo snel mogelijk terugbellen voor een telefonische screening.

Na dit gesprek wordt samen met de jou/jullie beslist of er een behandeling bij VAGGA kan gestart worden. Als dit niet het geval is, zullen wij zo goed mogelijk proberen door te verwijzen. Wij proberen zo snel als mogelijk de nodige zorg aan te bieden. Door de grote vraag, hou je best rekening met een mogelijke wachttijd.

Heb je dringend hulp nodig?

Klik hier voor andere links