De jeugdteams van VAGGA zijn er voor (gezinnen van) kinderen en jongeren van 0 t.e.m. 17 jaar die te maken hebben met ernstige psychische problemen of stoornissen.

Welke cliënten kunnen terecht bij onze jeugdteams?

Wanneer de psychosociale of psychiatrische problemen van een kind zijn dagelijkse leven of dat van zijn directe omgeving belasten, kan het zinvol zijn om hulp te zoeken bij deskundigen die samen met het kind/de jongere, de ouders en andere zorgfiguren kunnen meedenken. 

Wij zijn een tweedelijnsvoorziening, wat betekent dat we kinderen met ernstige psychische problemen en hun omgeving behandelen wanneer hulp uit de omgeving en eerstelijnszorg (huisarts, CLB medewerker, thuisbegeleider,…) onvoldoende zijn. 

Vagga heeft jeugdteams in Antwerpen (0-5j, 6-11j, 12-17j) en Zoersel (0-18j). Deze teams richten zich, samen met CGG Andante, tot cliënten uit het arrondissement Antwerpen. Een aantal Rupelgemeentes behoort tot het werkingsgebied van CGG De Pont. Bekijk hier of je gemeente binnen/in ons werkingsgebied ligt.

Onze andere teams

Welke cliënten kunnen niet bij ons terecht?

  • Nieuwe cliënten die in een crisissituatie worden aangemeld, moeten wij omwille van de beperkte intensiteit van ons hulpaanbod naar andere instanties verwijzen.
  • Vragen rond expertise-onderzoek voor de jeugdrechtbank worden niet opgenomen. 
  • Vragen die enkel over diagnostiek of attesten gaan (zonder een begeleidingstraject) worden niet opgenomen.
  • Cliënten van buiten het werkingsgebied worden verwezen naar een CGG in hun regio.