De jeugdteams van VAGGA zijn er voor (gezinnen van) kinderen en jongeren van 0 t.e.m. 23 jaar die te maken hebben met milde tot matig ernstige psychische problemen of stoornissen.

Welke cliënten kunnen terecht bij onze jeugdteams?

De jeugdteams van VAGGA zijn er voor (gezinnen van) kinderen en jongeren van 0 t.e.m. 23 jaar die te maken hebben met milde tot matig ernstige psychische problemen of stoornissen. Wij zijn een tweedelijnsvoorziening, wat betekent dat we kinderen/jongeren en hun omgeving behandelen wanneer hulp uit de omgeving en eerstelijnszorg (eerstelijnspsychologen, huisarts, CLB medewerker, thuisbegeleider,…) onvoldoende zijn. 

Vagga Jeugdzorg werkt op verwijzing. Dit betekent dat cliënten op aanraden van een andere hulpverlener (bv. huisarts, CLB, JAC, thuisbegeleider,…) bij ons worden aangemeld. De verwijzer meldt de cliënt aan.

Wat doen we als tweedelijnsvoorziening niet?

  • Sociale vaardigheidstraining
  • Psycho-educatie na een extern psychodiagnostisch traject
  • Opvoedingsondersteuning als hoofdvraag
  • Verwerkingsproblemen na overlijden of scheiding
  • Vragen die enkel over diagnostiek of attestering gaan
  • Vragen rond expertise-onderzoek voor de jeugdrechtbank worden niet opgenomen
  • Ontwikkelingsstoornissen als hoofdvraag. Deze verwijzen we door naar gespecialiseerde voorzieningen. Indien er hulp wordt gezocht voor een bijkomende GGZ-problematiek kunnen cliënten wel aangemeld worden in CGG Vagga.
  • Kinderen die opgroeien binnen conflictueus ouderschap. De visie en IFG is genuanceerder. Ons uitgangspunt hierbij is dat therapie mogelijk, wenselijk en veilig moet zijn. klik hier voor meer info.

Onderstaande tabel geeft de 4 leeftijdsteams weer in Antwerpen en ons jeugdteam in Zoersel. De leeftijden in de tabel zijn de instroomleeftijden bij telefonische aanmelding.

Meer informatie over de werking van onze teams?

Jeugdteams Antwerpen:

0 - 5 jaar  6 - 12 jaar  13 - 19 jaar  17 - 23 jaar

Jeugdteam Zoersel:

0 - 23 jaar

Na het oriënteringsgesprek bij de hulpverleners van het geplande jeugdteam kan er nog steeds beslist worden door de hulpverleners om de indicatiestelling in een ander, meer geschikt, jeugdteam te laten doorgaan.

Bekijk hier of je gemeente binnen/in ons werkingsgebied ligt.

Onze andere teams