De (jong)volwassenen- en ouderenteams van VAGGA zijn er voor mensen vanaf 23 jaar en 8 maanden die te maken hebben met ernstige psychische problemen of stoornissen en hun omgeving.

Wie kan er terecht bij onze volwassenenafdeling?

Wanneer de psychosociale of psychiatrische problemen je dagelijkse leven of het leven van je directe omgeving belasten, kan het zinvol zijn om hulp te zoeken bij deskundigen die samen met jou en je omgeving kunnen meedenken. 

Wij zijn een tweedelijnsvoorziening, wat betekent dat we mensen met ernstige psychische problemen én hun omgeving behandelen wanneer hulp uit de omgeving en eerstelijnszorg (huisarts, diensten maatschappelijk werk,…) onvoldoende zijn.
Ons aanbod bestaat vooral uit individuele therapiegesprekken maar we organiseren ook een uitgebreid groepsaanbod.

Vagga heeft volwassenenteams in Antwerpen en Zoersel. Deze teams richten zich, samen met CGG Andante, tot cliënten uit het arrondissement Antwerpen. Een aantal Rupelgemeentes behoort tot het werkingsgebied van CGG De Pont. Bekijk hier of je gemeente binnen/in ons werkingsgebied ligt.

Onze andere teams

Welke cliënten kunnen niet terecht bij onze volwassenenafdeling?

  • Cliënten die alleen een psychiatrisch consult nodig hebben, zonder begeleidingsvraag.
  • Nieuwe cliënten die in een crisissituatie worden aangemeld, moeten wij omwille van de beperkte intensiteit van ons hulpaanbod naar andere instanties verwijzen. Heb je dringend hulp nodig? Klik hier voor nuttige links. 
  • Cliënten van buiten het werkingsgebied worden verwezen naar een CGG in hun regio.