Als je bij ons start, is eerst een goede verkenning en inschatting nodig van het probleem waar je mee komt. Op basis daarvan wordt samen met jou bekeken hoe de behandeling in ons CGG eruit kan zien.

Hoe werken wij?

De zorg die wij aanbieden is ambulant. Dit betekent dat cliënten op afspraak komen, en dat zij in hun huidige leefsituatie kunnen verblijven. We kunnen gemiddeld 1 contact per week aanbieden. In het weekend zijn wij gesloten.

Afhankelijk van jouw vraag en situatie kan ons aanbod individueel of in groep zijn. Er kan ook samen met je partner en/of gezin gewerkt worden. Ons groepsaanbod voor volwassenen vindt u hier. Soms is er ook medische of medicamenteuze ondersteuning nodig en kan je een consult bij een psychiater krijgen.

Onze teams zijn multidisciplinair. Dit betekent dat ze bestaan uit een psychiater, psychologen, maatschappelijk werkers, psychologische assistenten, logopedisten en/of sociaal verpleegkundigen. De meeste van onze medewerkers hebben ook een bijkomende therapie-opleiding gevolgd vanuit verschillende stromingen. Deze verschillende disciplines werken samen en zoeken samen met jou welke aanpak het best bij je past.

Wij vinden het belangrijk dat je de nodige ondersteuning krijgt voor, tijdens en na de behandeling bij ons CGG. Daarom proberen wij zo veel als mogelijk samen te werken met andere hulpverleners (bijvoorbeeld de huisarts, CAW medewerker,…) en organisaties die betrokken zijn.

Alle medewerkers zijn gebonden door het beroepsgeheim. Dit betekent dat alle persoonlijke informatie behandeld wordt met respect voor jouw privacy. Persoonlijke gegevens worden goed bewaard in een elektronisch dossier en nooit zonder jouw toestemming aan anderen doorgegeven.

Meer informatie over de werking van onze teams?

24 - 59 jaar  60+ jaar 

Hoeveel kost een consultatie?

Voor een (niet – medische) consultatie bij een therapeut betaal je het standaardtarief van 11 euro.

Bekijk alle tarieven

Zelf aan de slag

Bekijk hoe je zelf aan de slag kan gaan.

Meer info