Aanmelden volwassenenteams

Wij werken bij voorkeur op verwijzing, wat betekent dat je op aanraden van een andere hulpverlener (zoals de huisarts, CAW medewerker,…) contact met ons opneemt. Aangezien zij meestal goed kunnen inschatten of ons hulpaanbod gepast zal zijn, raden we iedereen aan om eerst bij een van hen advies te vragen.

Jij of je verwijzer kunnen aanmelden door tijdens de kantooruren (tussen 9u-12u en 13u-17u) telefonisch contact op te nemen via het nummer 03/256 91 00.
Een onthaalmedewerker noteert enkele basisgegevens (bv. leeftijd, woonplaats, huisarts, gegevens mutualiteit,…) en legt een afspraak vast voor een telefonische screening. Dit is een moment waarop een hulpverlener je terugbelt om een eerste inschatting van de hulpvraag te maken. Indien nodig word je vervolgens uitgenodigd voor een oriëntatiegesprek. Als tijdens de telefonische screening duidelijk is dat ons aanbod niet aansluit op de gestelde hulpvraag, gaat de hulpverlener op zoek naar een gepaste doorverwijzing. Het oriëntatiegesprek is een eerste verkennend gesprek waarin meer uitgebreid gekeken wordt wat de noden en de verwachtingen zijn. Na teamoverleg word je georiënteerd naar het meest geschikte behandelaanbod, intern of extern.

Wij proberen je zo snel als mogelijk de nodige zorg aan te bieden. Door de grote vraag, hou je best rekening met een mogelijke wachttijd.

  • Ben je jonger dan 23 jaar en 9 maanden? meld je dan aan bij onze jeugdafdeling.
  • Zoek je hulp voor je verslaving? Meld je dan aan bij onze verslavingszorg.
  • Word je verwezen door politie of justitie? Meld je dan aan bij onze forensische zorg.

Heb je dringend hulp nodig?

Klik hier voor andere links